Next HUB – versjon 5.4

For å benytte forbedringer i Hub 5.4 må Next 5.4 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket.

Partnere kan kontakte kundeservice for å få opprettet produkter med de funksjonene de trenger. Etter at et produkt er opprettet, vil alle Next-installasjoner kunne aktivere tilgang til produktet. Ønskes en egen bestillingsknapp i Next, se eget dokument «Next Ordreintegrasjon» på https://hub.megler.vitec.net.

Les mer

Next HUB – versjon 5.3

For å benytte forbedringer i Hub 5.3 må Next 5.3 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket.

Partnere kan kontakte support for å få opprettet produkter med de funksjonene de trenger. Etter at et produkt er opprettet, vil alle Next-installasjoner kunne aktivere tilgang til produktet. Ønskes en egen bestillingsknapp i Next, se eget dokument «Next Ordreintegrasjon» på https://hub.megler.vitec.net.

Les mer

Next HUB – versjon 5.2

For å benytte forbedringer i Hub 5.1 må Next 5.1 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket. Noen av funksjonene er tilgjengelige fra Hub / Next 5.0

Partnere kan kontakte support for å få opprettet produkter med de funksjonene de trenger. Etter at et produkt er opprettet, vil alle Next-installasjoner kunne aktivere tilgang til produktet. Ønskes en egen bestillingsknapp i Next, se eget dokument «Next Ordreintegrasjon» på https://hub.megler.vitec.net.

Les mer

Next HUB – versjon 5.1

For å benytte forbedringer i Hub 5.1 må Next 5.1 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket. Noen av funksjonene er tilgjengelige fra Hub / Next 5.0

Partnere kan kontakte support for å få opprettet produkter med de funksjonene de trenger. Etter at et produkt er opprettet, vil alle Next-installasjoner kunne aktivere tilgang til produktet. Ønskes en egen bestillingsknapp i Next, se eget dokument «Next Ordreintegrasjon» på https://hub.megler.vitec.net.

Les mer

Next HUB – versjon 5.0

For å benytte forbedringer i Hub 5.0 må Next 5.0 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket. Noen av funksjonene er tilgjengelige fra Hub / Next 4.5

Partnere kan kontakte support for å få opprettet produkter med de funksjonene de trenger. Etter at et produkt er opprettet, vil alle Next-installasjoner kunne aktivere tilgang til produktet. Ønskes en egen bestillingsknapp i Next, se eget dokument «Next Ordreintegrasjon» på https://hub.megler.vitec.net.

Les mer

Next HUB – versjon 4.5

For å benytte forbedringer i Hub 4.5 må Next 4.5 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket. Noen av funksjonene er tilgjengelige fra Hub / Next 4.4

Partnere kan kontakte support for å få opprettet produkter med de funksjonene de trenger. Etter at et produkt er opprettet, vil alle Next-installasjoner kunne aktivere tilgang til produktet. Ønskes en egen bestillingsknapp i Next, se eget dokument «Next Ordreintegrasjon» på https://hub.megler.vitec.net.

Les mer

Next HUB – versjon 4.4

For å benytte forbedringer og utvidelser i Hub 4.4 må Next 4.4 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket. Noen av funksjonene er tilgjengelige fra Hub / Next 4.3

Partnere kan kontakte support for å få opprettet produkter med de funksjonene de trenger. Etter at et produkt er opprettet, vil alle Next-installasjoner kunne aktivere tilgang til produktet. Ønskes en egen bestillingsknapp i Next, se eget dokument «Next Ordreintegrasjon» på https://hub.megler.vitec.net.

For å kunne sende ut SMS ved samtykke så vil det ved installasjon av Hub 4.4 opprettes en bruker «WSHub» som kreves for å kunne benytte flettemotorens maler. Denne brukeren har ikke rettighet til å logge inn i Next/Next Office.

Les mer

Next HUB – versjon 4.2

For å benytte forbedringer og utvidelser i Hub 4.2 må Next 4.2 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket. Noen av funksjonene er tilgjengelige fra Hub / Next 4.1

Les mer

Next HUB – versjon 4.1

For å benytte forbedringer og utvidelser i Hub 4.1 må Next 4.1 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket. Noen av funksjonene er tilgjengelige fra Hub / Next 4.0

Les mer

Next HUB – versjon 4.0

For å benytte forbedringer og utvidelser i Hub 4.0 må Next 4.0 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket. Noen av funksjonene er tilgjengelige fra Hub / Next 3.1

Les mer