Ny funksjonalitet i digital samhandling mellom megler og bank

Vår samarbeidspartner Ambita har lansert funksjonalitet som gir brukere av Next nye muligheter når selgere og kjøpere er selskaper.  Frem til nå har megler fått varsling om at EPS ikke kan opprettes når partene er selskaper, men dette fungerer nå likt som for privatpersoner der man tar stilling til de ulike «intensjonene» for tinglysningsmetode. Dette krever ingen ny versjon av Next. Her er et kortfattet sammendrag fra nyhetsbrevet til Ambita som vi gjerne deler med dere:


Ambita jobber kontinuerlig med tilrettelegging av løsninger som øker mulighetene for elektronisk tinglysing. Denne uken ble det tilrettelagt for at man kan samhandle med bankens pant der organisasjoner er kjøper/selger. Vårt beste tips er fortsatt å snakke med kjøpers bank umiddelbart etter at eiendommen er solgt.

Til høsten vil følgende løsninger lanseres:
  • Salg ved fullmakt
  • Salg av dødsbo
  • Kommuner er kjøper/selger

For å lansere ovennevnte punkter er vi avhengig av at dette er tilrettelagt i Kartverkets løsninger.


Ønsker du mer informasjon? Besøk ambita.com

Oppsett av Microsoft 365 i Next

Fra og med Next versjon 4.4 er autentisering fra Microsoft oppdatert til å støtte Microsoft 365. Dette har sammenheng med at Microsoft slutter å supportere Basic Authentication for Exchange i Microsoft 365. Planen var at dette skulle skje i oktober 2020, men er nå utsatt til andre halvdel av 2021. Les mer om dette hos Microsoft:

End of support for Basic Authentication.
Deferred end of support date for Basic Authentication in Exchange Online

Les mer

Kommunereform 2020

1. januar 2020 gjennomføres fylkes- og kommunereformen. Mer enn 300 kommuner vil få nye kommunenummer og mer enn to millioner eiendommer vil få ny matrikkel. I tillegg vil nærmere 100.000 adresser bli endret for å sikre entydige adresser i ulike registre, som folkeregisteret og enhetsregisteret, Posten med flere.

Som følge av kommunereformen stenger Kartverket matrikkelen 13. desember kl. 18 og grunnboken 27. desember kl. 20. Etter stenging av matrikkelen vil Kartverket ferdigstille et register over alle endringer som trer i kraft ved årsskiftet.

Tjenestene til Kartverket vil håndtere både nye og gamle matrikler frem til 30. mars 2020.

Les mer

Selvbetjeningsportalen

Den 1. desember 2019 blir selvbetjeningsportalen vår permanente løsning for innmelding av saker. Saker meldt inn via de gamle epost-adressene vil bli besvart med en veiledning for hvordan saken kan registreres i portalen.

Les mer

Internet Explorer støttes ikke lenger – Next versjon 4.0

I forbindelse med utviklingen av Next har Vitec uttalt at vi skal ha støtte for moderne nettlesere. Internet Explorer (IE11) er den ellevte og siste versjonen av nettleseren fra Microsoft, som ble tilgjengelig helt tilbake i oktober 2013. Derfor vil ikke lenger Next støtte bruk av IE11 fra og med versjon 4.0 (Q4 2019).

Les mer