Next – versjon 5.4

Satsingsområder for Next i 2022 er Internkontroll, ledelsesverktøy og overføring av administrasjon fra Next Office. I denne versjonen av Next vil man se funksjonalitet knyttet til disse prosjektene komme tydeligere frem. Nytt i versjonen er følgende hovedsaker:

 • Next Leder: Brukerbudsjett
 • Next Internkontroll: Side «Internkontroll» på bruker for «Nærstående», «Eierskap», «Etterutdanning», «Rutinedokumenter»
 • Faglig kontroll: Feltadministrasjon – fraser i tekstfelter

I tillegg er det i denne versjonen gjort mange små og større forbedringer med fortsatt fokus på optimalisering.

Les mer

Next – versjon 5.3

Nytt i denne versjonen er følgende hovedsaker:

  • Kundestrøm med mulighet for å fjerne en kontakt for videre oppfølging
  • Ny filterløsning side Objekter
  • E-post som kommunikasjonsform på side «Bud og omsetning»
  • Leieavtalewidget for næringsmeglere
  • Ny administrasjonsside «Avdeling»
  • Utsendelse av oppgjørsoppstillinger fra prosjektmaster

I tillegg er det i denne versjonen gjort mange små og større forbedringer med fortsatt fokus på optimalisering.

Les mer

Next – versjon 5.2

Nytt i denne versjonen er følgende hovedsaker:

 • Meglerstøtte: Verktøy for backoffice-avdelinger
 • Hovedmaster-nivå for prosjekt med underliggende byggetrinn
 • Mulighet for å reservere prosjektenheter med frist – settes automatisk tilbake til ledig
 • Funksjon for å avlyse visninger

I tillegg er det i denne versjonen gjort mange små og større forbedringer med fortsatt fokus på optimalisering.

Les mer

Next – versjon 5.1

Nytt i denne versjonen er oppslag mot Konto og adresseringsregister (KAR), internkontroll med krav til godkjent salgsoppgave og muligheten for å slå sammen dokumenter til PDF. I arbeidet med å flytte funksjonalitet fra Next Office til Next vil du fra versjon 5.1 finne Administrasjon av oppdragstyper i Next. Oppgjørsmessig er det nå mulig å benytte rabatt-posteringer. I tillegg er det i denne versjonen gjort mange små og større forbedringer med fortsatt fokus på optimalisering.

Les mer

Next – versjon 5.0

Vi utfører løpende arbeider for å holde Next moderne og stabil, både med hensyn til applikasjon og plattform. I versjon 5.0 har vi lagt ned ekstra mye arbeid på tekniske forbedringer som første steg mot en bedre plattform. Samtidig har vi utført forbedringer i HUB (se eget nyhetsbrev) og innført fakturering fra Next. Andre oppdragstyper har også fått ulike forbedringer som Prosjektmegling med støtte for de nye annonsetypene på FINN.no, Landbrukssalg med egne felt i Next og Næringsoppdrag med søkeprofil.

Les mer

Next – versjon 4.5

I Next versjon 4.5 er det lagt ned mye utviklertid på tekniske oppgaver som optimaliseringer og tekniske forbedringer. Tekniske områder som har vært i fokus kan nevnes:

 • Forbedringer på testfletting av dokumentmaler
 • Forbedringer på kontaktlister
 • Forbedringer på Pant og lån
 • Forbedringer på EDR
 • Forbedringer på oppgjørssiden
 • Forbedringer på integrasjonen med Ambita og etinglysing
 • Forbedringer på hurtigsøk for raskere søkeresultat
 • Forbedringer på GDPR-sletting
 • Forbedringer på aktiviteter
 • Forbedringer på dokumentsiden
 • Forbedringer av bakgrunnsprosesser
 • Mulighet til å koble Next til Google Analytics

Enkelte av punktene over omtales videre i nyhetsbrevet. I tillegg til det tekniske arbeidet som er utført i versjonen så er har det kommet inn forbedringer av eksisterende funksjoner og ny funksjonalitet som omtales videre.

Samtidig med versjon 4.5 har Vitec lansert nye versjoner av Budportalen og Visningsportalen, der vi innfrir kravene om universell utforming ihht. Digitaliseringsdirektoratet. Se eget nyhetsbrev.

Les mer

Next Budportal

Vitec har nå lansert en ny versjon av budportalen der interessenter kan gi bud på eiendommer.

Portalen er blant annet forbedret med mulighet for automatisk utsendelse av tips til bank eller megler alt ettersom hva budgiveren krysser av for. I tillegg er det utført designmessige endringer, validering i felter, og mer info knyttet til enkelte felter. Nedenfor ser du detaljene i de forbedringer som er lansert.

Les mer

Oppsett av Microsoft 365 i Next

Fra og med Next versjon 4.4 er autentisering fra Microsoft oppdatert til å støtte Microsoft 365. Dette har sammenheng med at Microsoft slutter å supportere Basic Authentication for Exchange i Microsoft 365. Planen var at dette skulle skje i oktober 2020, men er nå utsatt til andre halvdel av 2021. Les mer om dette hos Microsoft:

End of support for Basic Authentication.
Deferred end of support date for Basic Authentication in Exchange Online

Les mer

Next – versjon 4.4

Hovedinnholdet i versjon 4.4 er CRM med nytt panel som forenkler oppfølgingen av en kunde. Med fargekoder og forbedret panel vil du lettere holde oversikt over den enkelte kundeoppfølging. I tillegg leverer vi nå tomteprosjekt og hemmelig bud. Vi har også flyttet brukeradministrasjonen fra Next Office til Next og lanserer to nye widgeter på dashboardet. Oppgjør har fått et løft ved forbedret depot- og pro&contra-funksjonalitet. I tillegg er det levert mindre forbedringer på eksisterende funksjonalitet.

For øvrig er det også gjort forbedringer på dokumenthåndtering der det er innført gruppe-begreper i forbindelse med kategorisering av malene, samt innstillinger for skjemamaler. Dette for at Vitec skal kunne levere høyere kvalitet på malene ved at de kan brukes «as is» og være ferdig filtrert for brukerne. Se avsnittet «Innstillinger for skjemamaler» som beskriver hva som må gjøres dersom dere benytter Vitec sine skjemamaler.

Les mer

Next – versjon 4.3

Fokus i Next 4.3 er ny funksjonalitet knyttet til CRM og tipshåndtering. I tillegg lanserer vi løsning for å få postert kostnader for bestillinger via Infoland, bildearkiv og oppsett for annonsebilder, samt flere innstillinger for å forenkle oppgjørsarbeidet. Det er også gjort mange forbedringer på omtrent alle sider i Next.

Les mer