Next Visningsportal

Vitec har nå lansert en ny versjon av visningsportalen der vi bygger videre på tilpasninger i visningspåmelding som ble gjort i mars 2020 i forbindelse med covid-19. Applikasjonen har nå bedre støtte for at den enkelte kunde kan tilpasse hvilke avkrysninger og tekster som skal vises i skjemaene vedrørende samtykke, nedlasting av salgsoppgave og ønske om finansiering og verdivurdering. I tillegg er det lagt inn mulighet for å aktivere tilpassede kvitteringsmeldinger på SMS og/eller e-post. Nedenfor ser du detaljene i de forbedringer som er lansert.

Les mer