Next HUB – versjon 5.2

For å benytte forbedringer i Hub 5.1 må Next 5.1 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket. Noen av funksjonene er tilgjengelige fra Hub / Next 5.0

Partnere kan kontakte support for å få opprettet produkter med de funksjonene de trenger. Etter at et produkt er opprettet, vil alle Next-installasjoner kunne aktivere tilgang til produktet. Ønskes en egen bestillingsknapp i Next, se eget dokument «Next Ordreintegrasjon» på https://hub.megler.vitec.net.

Avlys visning

I Next 5.2 kom ny funksjonalitet for å avlyse visning, dette betyr følgende for Hub.

 • GET {installationId}/Estates/{estateId}
  Funksjon for å hente ut detaljer på et oppdrag inneholder liste over visninger. Denne vil ikke lengre inneholde avlyste visninger. Partnere som benytter informasjon fra denne funksjonen, trenger ikke å gjøre noen endringer for å ta hensyn til avlyste visninger.
 • GET {installationId}/Estates/{estateId}/Showings
  Funksjon for å hente ut visninger inneholder nå om visningen er avlyst eller ikke. Partnere som benytter denne funksjonen bes oppdatere sine løsninger til å ta hensyn til dette flagget. Avlysning av visning vil medføre push av oppdrag.

Nye aktivitetstyper

Listen over aktivitetstyper i Hub 5.2 er utvidet med:

 • Fotografering
 • Taksering
 • Hvitvaskingskontroll
 • Internkontroll

Disse vil bli eksponert ut via følgende funksjoner:

 • POST {installationId}/Activities
 • GET {installationId}/Contacts/WithActivities
 • GET {installationId}/Estates/{estateId}/Activities

Kort om nye funksjoner

 • GET {installationId}/Departments/PostalCodes
  Det er nå mulig for en ekstern part ved uthenting av data å kunne se hvilke postnummer som er knyttet til avdelingene.
 • GET {installationId}/Estates/{estateId}/AssignmentBudget
  Det er nå mulig for eksterne partnere å hente ut og få push på endringer i oppdragsbudsjettet på oppdrag som har oppdragsbudsjett-poster.
 • POST {installationId}/Contacts/{contactId}/Documents
  Det er nå mulig for eksterne partnere å lagre dokumenter på kontakter.

Nyheter ved visse funksjoner

 • GET {installationId}/Employees og GET {installationId}/Employees/{employeeId}
  Det er nå mulig å hente ut stillingsprosent som brukere har og status på ansettelsesforholdet.
 • GET {installationId}/Estates/{estateId}
  Kun visninger som ikke er avlyst til returneres i listen over «Showings». Avlysning av visning vil medføre push av oppdrag. Partnere som benytter denne funksjonen bes oppdatere sine løsninger til å ta hensyn til dette flagget.
 • GET {installationId}/Estates/{estateId}
  Det er nå mulig å hente ut Meglerstøttestatus og ytterligere felt for projektenhet (se GET {installationId}/Estates/{estateId}/Project).
 • GET {installationId}/Accounting/Transactions
  Det er nå mulig å hente ut bruker for en postering.
 • GET {installationId}/Estates/{estateId}/Project
  Det er nå mulig å hente ut ytterligere felt for projekt.

  • Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  • Prisinformasjon
  • Tilvalg og endringer
  • Garasje/parkering
  • Generell orientering
  • Reguleringsplan og rammeavtale

Generelle forbedringer og feilretting

 • Sending av push jobber nå etter prioritet for å få ut de viktigste meldingene først.
 • Arealbeskrivelse leveres nå i samme rekkefølge som i Next.
 • Det er nå mulig å angi en flettekode for installasjonsid i URL’en for webhooken til Push.
 • Endring av standardbilde på avdeling vil føre til push.
 • PUT {installationId}/Estates/{estateId}/CheckList retunerer nå riktig status.
 • Dokumentasjon genereres nå alltid riktig for subtyper.