Next HUB – versjon 5.3

For å benytte forbedringer i Hub 5.3 må Next 5.3 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket.

Partnere kan kontakte support for å få opprettet produkter med de funksjonene de trenger. Etter at et produkt er opprettet, vil alle Next-installasjoner kunne aktivere tilgang til produktet. Ønskes en egen bestillingsknapp i Next, se eget dokument «Next Ordreintegrasjon» på https://hub.megler.vitec.net.

Kort om nye funksjoner

 • GET {installationId}/Estates/{estateId}/AllContactRelations
  • Hent ut alle typer relasjoner mellom kontakt og oppdrag
 • GET {installationId}/Contacts/{contactId}/Estates/{estateId}/Activity
  • Hent ut alle aktiviteter for en kontakt på et oppdrag

Nyheter ved visse funksjoner

 • GET {installationId}/Contact/Find
  • Søk etter kontakter kun på personnummer
   • Tidligere måtte det benyttes fornavn, etternavn og telefonnummer.
 • GET {installationId}/Estates/{estateId}/ImageByCategory
  • Hent prosjektets logo (Kategori «Logo»)