Next HUB – versjon 5.4

For å benytte forbedringer i Hub 5.4 må Next 5.4 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket.

Partnere kan kontakte kundeservice for å få opprettet produkter med de funksjonene de trenger. Etter at et produkt er opprettet, vil alle Next-installasjoner kunne aktivere tilgang til produktet. Ønskes en egen bestillingsknapp i Next, se eget dokument «Next Ordreintegrasjon» på https://hub.megler.vitec.net.

OAuth ved bestilling av produkt

Partnere kan nå benytte OAuth for å verifisere at bestillinger og push-meldinger ikke kommer fra tredjepart.

Regnskap: Hente kladdeposter som er bokført

Det er nå mulig å hente all informasjon om posteringer som er ført i kladdeboken/oppgjørsbildet via HUB. Dette gjør det enklere for de med regnskapssystem som ikke bruker alle feltene som Next har, å hente ut detaljert informasjon om posteringer til 3. partsløsninger som f.eks. salgsstøttesystemer.

Kontaktroller

Det er nå mulig å hente ut en liste over kontaktroller for kontakter knyttet til firma ved bruk av funksjonen GET {InstallationId}/ContactRole/{ContactId} .

Avdelinger – kunne hente ut rolleinnehavere på en megleravdeling

I forbindelse med lanseringen av avdelingssider i Next ble det innført standard administrative roller som kan registreres på en avdeling. Eksempler på slike roller er Daglig leder, Fagansvarlig og Hvitvaskingsansvarlig. Via HUB er det mulig å hente en liste over hvilke brukere som innehar ulike roller på en avdeling.

Dokumentkategori «Budjournal»

Dokumentkategorien «Budjournal» er innført i Next 5.4. Se detaljer (type 85) på dokumentasjonssiden. I HUB kan denne kategorien benyttes på funksjoner relatert til dokumenter:

POST {installationId}/Contacts/{contactId}/Documents
GET {installationId}/Estates/{estateId}/Documents
GET {installationId}/Estates/{estateId}/Documents/{documentId}
POST {installationId}/Estates/{estateId}/Documents
DELETE {installationId}/Estates/{estateId}/Documents/{documentId}