Next – versjon 5.3

Nytt i denne versjonen er følgende hovedsaker:

  • Kundestrøm med mulighet for å fjerne en kontakt for videre oppfølging
  • Ny filterløsning side Objekter
  • E-post som kommunikasjonsform på side «Bud og omsetning»
  • Leieavtalewidget for næringsmeglere
  • Ny administrasjonsside «Avdeling»
  • Utsendelse av oppgjørsoppstillinger fra prosjektmaster

I tillegg er det i denne versjonen gjort mange små og større forbedringer med fortsatt fokus på optimalisering.

Kjekt å vite før/etter oppgradering:

 • I tilknytning til ny funksjon for utsending av oppgjørsoppstillinger fra prosjektmaster, kan det opprettes et følgebrev (ny type funksjonsmal).

Innhold

Widget Kundestrøm – fjern kontakt for videre oppfølging

Tidligere har ikke megleren hatt muligheten til å avslutte kunder i sin trakt. Nå er det mulig å velge på en kontakt om det er aktuelt med videre oppfølging i meglers trakt. Kunden fjernes fra megler sin trakt og avdelingen megler tilhører. Dersom kunden ligger i flere trakter, knyttet til andre avdelinger, vises kunden fortsatt i andre trakter.

Når en kontakt skal fjernes fra videre oppfølging i en meglers kundestrøm («trakten») er det mulig å angi flere årsaker i forespørselsloggen i fase «Oppfølging» i oppfølgingspanelet:

 • Vises i trakten
  • Skal selge
  • Skal selge, men annen eiendom
 • Fjernes fra trakten
  • Skal selge, annen megler valgt
  • Skal selge i annen region
  • Eier, men skal ikke selge nå
  • Skal ikke selge, representant for andre
  • Kjøper fritidsbolig, har ikke noe å selge
  • Har solgt
  • Leier i dag
Oppfølgingspanelet: Nye statuser ved forespørsel om salg av bolig

Side Objekter

Siden har fått ny listevisning og forbedringer på filtrering.

Ny listevisning og filtrering på side Objekter.

Filtrering side Objekter

Filtrering utføres nå på samme måte som på side «Aktiviteter og timelister» (objekt) og «Aktiviteter» (kontakt). Filtrering direkte i siden gir brukeren bedre oversikt og gjør at vi i kommende versjoner enklere kan legge til nye og gjøre tilpasninger i utvalg for mer detaljerte søk og rapportuttrekk direkte fra siden.

Løsningen ivaretar eksisterende filtre, både brukerens egne og standardfiltre. Disse kan som tidligere velges fra nedtrekkslisten øverst til venstre. Ytelseshensyn gjør at justeringer i et eller flere filterutvalg må aktiveres med en egen oppdateringsknapp.

Når det finnes ulagrede endringer og brukeren forsøker å navigere bort fra siden, vil det vises en melding om at dette medfører at endringene går tapt. I fane «Mine filtre» indikeres ulagrede endringer med et blyantikon.

Arkfanene «Mine filtre» benyttes for å administrere et egendefinert filter.
Fane «Tilpass filterutvalg» benyttes for å legge til eller fjerne utvalg i et filter. Aktive filterutvalg vises som egne arkfaner.
Filterutvalg «Avdeling» der brukeren har gjort tilpasninger. Oppdateringsknappen viser antall objekter som vil vises etter/før klikk. Arkfane «Mine filtre» viser et blyantikon når det finnes ulagrede endringer.

Listevisning side Objekter

Som tidligere kan brukeren velge å se siden som objektskort eller i form av en liste. Den nye listevisningen følger samme oppbygging som andre lister og gir brukeren mulighet til å sortere og velge ønsket kolonneoppsett.

Overskrift i siden viser antall objekter i et lagret filter, eks. «Objekter (2325)».

I listevisning benyttes «Utfør – Velg kolonner» for å velge ønsket oppsett og rekkefølge på kolonnene. Totalt er 44 kolonner gjort tilgjengelig for brukeren.

Siden viser inntil 100 objekter og brukeren må selv klikke på «Vis flere» nederst i siden for å laste flere. Ved sortering av en kolonneoverskrift tar listevisningen hensyn til samtlige objekter i utvalget, selv om ytelseshensyn gjør at alle objekter ikke nødvendigvis vises i siden.

Benytt valget «Utfør – Eksporter til Excel» for laste ned objektsoversikten som et Excelark. Dokumentet vil inneholde kolonnene brukeren har valgt å vise i siden.
Merk: Av hensyn til GDPR vil ikke kolonne «Oppdragsgiver» inkluderes i Excel, selv om denne er valgt inn av brukeren.

E-post fra side Bud og omsetning NY

Det er nå klargjort for e-post som alternativ til SMS på side «Bud og omsetning». Som standard er SMS valgt som kommunikasjonsform ved bekreftelse, avslag og aksept av bud. I påfølgende budoppfølging er det sidestilte valgknapper og bruker må selv velge enten SMS eller e-post når det skal sendes ut informasjon.

Valg av e-post i sidepanel Budgivning
Valg av SMS eller e-post i sidepanel Budgivning.
Valg av e-post i sidepanel Budoppfølging
Valg av SMS eller e-post i sidepanel Budoppfølging.
Fane Dokumentasjon på side Bud og omsertning
Sidestilte knapper «Send SMS» og «Send e-post» ved dokumentasjon av et bud.

Bruk av e-post som metode fungerer likt som ved utsendelse av SMS, med følgende tilpasninger:

 • Når bruker velger «E-post» som metode for utsendelse vil sidepanelet endres til å gjelde e-post. Bruker får et varsel om at bekreftelsen fra mottaker manuelt må håndteres ved å legge inn dokumentasjon på mottakers svar når dette er mottatt.
 • Sidepanelet endrer informasjon til e-postadresse og navnet på mottaker og avsender.
 • Ved utsendelse av e-post som krever svarbekreftelse fra mottaker må bruker manuelt laste inn mottatt e-post fra mottaker via ny knapp «Dokument». Dette er forskjellig fra SMS, der mottaker kan svare «JA» på mottatt SMS, og systemet registrerer dette automatisk.
 • Bruker mottar svarbekreftelse fra mottaker, trykker ny knapp «Dokument». Ny valgknapp «Dokument» i sidepanel Budoppfølging
  Benytt valget «Dokument» i budpanelet når kunden svarer på e-post.
 • Sidepanelet oppdateres til fane «Dokument» og bruker kan herfra laste inn mottatt e-post fra sin egen innboks tilknyttet Next.
  Valg av e-post fra egen innboks
  Manuell opplasting av e-postbekreftelsen fra mottaker (der utsendt e-post krever tilbakemelding fra mottaker)
 • All utgående e-post og innkomne e-poster med mottakers svar som lastes inn av bruker vil loggføres i fane «Kommunikasjon – dette bud»
  Kommunikasjon dette bud
  Fane «Kommunikasjon – dette bud» (Tidligere «SMS-dette bud)

Prosjekt

Nye felt side prosjektbeskrivelse

Det er lagt inn to nye felt på side Prosjektbeskrivelse:

 • Prosjektlogo
  • Logoen vises i seksjon Grunndata på prosjektmaster og redigering utføres i et eget sidepanel.
 • Vedlegg til kjøpekontrakt
  • Feltet ligger i seksjon Kjøpsbetingelser.
  • Eksisterende flettekode for vedlegg til kjøpekontrakt kan benyttes for både prosjektenhet og master, men henter data fra prosjektmaster.
Prosjektlogo legges inn på side Prosjektbeskrivelse

Forbedringer flettekoder

Det er gjort forbedringer på beregning av provisjon og vederlag for prosjektmaster og prosjektenheter som hensyntar prosjektoppsettet. Se avsnittet Flettekoder prosjektsalg

Budportal for prosjekt

Vitec leverer nå budportal for prosjekt. Løsningen er tilpasset prosjektsalg med blant annet riktig bruk av begreper. Mer informasjon ligger i eget nyhetsbrev for budportalen.

Registrering av kjøpetilbud i budportalen

Næring

Widget Leieavtaler

Den nye widgeten «Leieavtaler» gir god oversikt over aktive leieavtaler og leieavtalens utløp, slik at bruker kan følge opp leietaker før avtalens utløp.

 • se avdelingens eller egne (Megler1 og Megler2) leieavtaler
 • se leieavtaler som utløper i en gitt tidsperiode frem i tid eller velg selv ønsket tidsintervall
 • snarvei for å opprette aktiviteter, slik at man kan bli varslet når man ønsker å følge opp avtalens leietaker
Widget «Leieavtaler». Her vist med utløpsvarsel for Gamlevegen 14 i widgene «Oppgaver» og «Aktiviteter».

Fra widgeten kan det opprettes en aktivitet for når man ønsker å bli varslet om å følge opp leieavtalen. Aktivitetspanelet er forhåndsutfylt med informasjon for enkel registrering. Her kan man selv velge å legge til ønsket tidspunkt for oppfølging av avtalen. Systemet vil som standard foreslå oppsigelsestid som utløpsdato.
Det vil altså kunne opprettes en oppfølgingsaktivitet, slik at megler blir varslet på SMS og ser aktiviteten i både widget «Oppgaver» og «Aktiviteter».

Dersom det er ønskelig å synkronise med Outlook, må aktivitetstypen «Oppfølging» velges inn under Administrasjon – E-postinnstillinger – Eksport av aktiviteter.

Side Leieavtaler

I sidepanelet for en leieavtale har nedtrekksliste for oppsigelsestid fått valget «Ingen oppsigelsestid».

Dokumenthåndtering

SMS-maler NY

Det er nå mulig å benytte Next-maler ved utsending av SMS. Malene må være kategorisert med kanal «Kun SMS».

Ved kobling av makro «Dokument» og riktig SMS-mal, vil Next forstå at det skal åpnes sidepanel for SMS når sjekkpunktet hukes av. Når du skal sende en SMS uavhengig av sjekkliste kan du benytte knappen «Velg mal» i SMS-panelet.

Ny knapp «Velg mal» i sidepanel Send SMS
Knappen «Velg mal» i sidepanel for SMS.

Automatisk oppdatering av signeringsstatus ved e-signering

Når et dokument er signert ferdig, oppdateres status på dokumentsiden og i sidepanelet i Next.

Flettekoder for mottakers visning

I Next 5.2 ble side Visninger oppdatert med mulighet for å sende SMS til visningsdeltakere . Nå leveres flettekoder for å flette valgt kontakt sin visning. Merk: når en visningsdeltaker er meldt på flere visninger vil flettekodene velge den nyeste visningen. Dersom en visning er delt inn i slots, flettes slot-tiden som tidsrom.

 • [[mottaker.visning.dato]]
 • [[mottaker.visning.tidsrom]]

Flettekoder for malnavn og kategori

Vi har laget to nye flettekoder som skriver ut malens navn og kategori. Dette kan være nyttig som en referanse, for eksempel i tilknytning til fletting av oppdragsnummer i et «brevhode» (Mottakermalen) eller til bruk i topp- og bunntekst. Malen «Alle flettekoder» er oppdatert med eksempel på en spørring som fletter innhold basert på om malnavn eller kategori inneholder ordet «brev».

 • [[malnavn]]
 • [[malkategori]]

Flettekoder prosjektsalg

Det er gjort forbedringer på beregning av provisjon og vederlag for prosjektmaster og prosjektenheter.

 1. Eksisterende flettekoder skal nå ta hensyn til prosjektoppsettet:
  1. Bruk av trappetrinnsmodell – flettekode [[oppdrag.provisjonberegnet]] og [[oppdrag.provisjonsberegneteksmva]]
   1. Hvis det er definert en trappetrinnsmodell
    1. Skal beregnet provisjon være 0 uansett
   2. Hvis det ikke er definert en trappetrinnsmodell
    1. Skal beregnet provisjon egnes ut fra følgende på hver enhet: provisjonssats * prisantydning
   3. Estimert provisjon totalt sett basert på prisantydning på enhetene (kun de som har prisantydning) og prosentsats i henhold til oppsettet. Ta da de første enhetenes prisantydning og multipliser med prosentsats, og de neste enheters prisantydning og multipliser med neste prosentsats osv.
    1. Inkl. mva: [[oppdrag.provisjonberegnet]]
    2. Ekskl. mva: [[oppdrag.provisjonberegneteksmva]]
   4. Sum provisjon og vederlag: sum estimert provisjon (se pkt. 1 over) og andre inntekter:
    1. Inkl. mva: [[oppdrag.selgervederlagmedprovsum]]
    2. Ekskl. mva: [[oppdrag.selgervederlagmedproveksmvasum]]
   5. Sum provisjon, vederlag (andre inntekter), utlegg og andre utgifter basert på estimert provisjon (se pkt. 1 over):
    1. Inkl. mva: [[oppdrag.selgersamletsum]]
    2. Ekskl. mva: [[oppdrag.selgersamletsumeksmva]]
   6. Estimert fastpris totalt sett (summering av fastprisoppsettet):
    1. Inkl. mva: [[oppdrag.fastpris]]
    2. Ekskl. mva: [[oppdrag.fastpriseksmva]]
   7. Sum fastpris og vederlag (andre inntekter) basert på sum estimert fastpris (se pkt. 4 over):
    1. Inkl. mva: [[oppdrag.selgervederlagogfastprissum]]
    2. Ekskl. mva: [[oppdrag.selgervederlagogfastpriseksmvasum]]
   8. Sum fastpris, vederlag (andre inntekter), utlegg og andre utgifter basert på sum estimert fastpris (se pkt. 4 over):
    1. Inkl. mva: [[oppdrag.selgersamletfastprissum]]
    2. Ekskl. mva: [[oppdrag.selgersamletfastpriseksmvasum]]

Oppgjør

Vise prioritet og dato på pant knyttet til lån som skal innfris

Der det i dag er en liste over alle lån som skal innfris vil vi nå vise lånenes prioritet basert på pantene de er knyttet til. Dette fremkommer i en egen kolonne i listen:

Nye kolonner «Tinglyst dato» og «Prioritet»

Utsendelse av oppgjørsoppstilling fra prosjektmaster NY

Fra prosjektoppgjørsiden på prosjektmaster, er det nå mulig å sende oppgjørsoppstillingen fra mer enn ett oppdrag i et prosjekt til oppdragsgiver på en gang. Det er også mulig å opprette og sende oppgjørsoppstillinger på enkeltoppdrag herfra. Kolonnen «Oppgjørsoppstilling sendt» kan velges inn i listevisningen og viser et ikon (en hake) for oppdragene der dette allerede er utført.

Følgebrev prosjektoppgjørsoppstilling oppdragsgiver

Det er opprettet en ny type systemmal (undertype «Følgebrev prosjektoppgjørsoppstilling oppdragsgiver»), som gjør at malforfatter kan lage en egen mal for innholdet i e-posten som sendes oppdragsgiver. Dersom det ikke velges inn en mal vil e-postpanelet laste inn standard e-postsignatur.

 

Digital samhandling – støtte for flere matrikler ved opprettelse av EPS

Det kan nå opprettes digital samhandling for oppdrag som har flere matrikler.  Matriklene overføres til EPS hos Ambita og det gjelder også matrikler som er merket med Realsameie eller Jordsameie. Matrikler som har en person eller selskap som hjemmelshaver vil bli kontrollert om hjemmelshaveren stemmer. Matrikler som er merket som «Realsameie» eller «Jordsameie» overføres som egne typer matrikler og det kontrolleres at hjemmelsforholdet stemmer.

Administrasjon av avdeling NY

I versjon 5.0 ble administrasjon av «Avdelinger og regioner» tilgjengelig i Next. Nå komplementeres dette med en avdelingsside som gir oversikt og innstillinger for avdelingen. Merk at sidene kun er tilgjengelig for administrator eller bruker med funksjonsrettighet «Administrere firma/lisenser».

Snarvei til den nye avdelingssiden er lagt inn på de ulike nivåene av administrasjon:

 • Regioner
 • Avdelinger
 • Brukere
Navigasjon fra side Avdelinger til én avdeling
Avdelingsnavnet (blå lenke) tar brukeren til den nye siden. Tips: Ctrl-klikk for å åpne en eller flere avdelinger i ny fane.

Side Oversikt

Oversiktssiden for en avdeling har samme oppbygging som tilsvarende sider for bruker, objekt og kontakt. Her oppsummeres informasjonen for avdelingen:

 • Toppdel med avdelingsbilde, status og nøkkeltall:
  • antall ansatte
  • aktive oppdrag
  • journalførte ikke-solgte oppdrag
  • omsatte oppdrag denne måned
 • Venstre sidedel med navigasjon tilbake til Regioner/Avdelinger, oversikt over roller i avdelingen og basisinfo.
 • Midtdel med resultatwidget og tekst «Om avdelingen»
Oversiktssiden for en avdeling
Side Oversikt med åpnet sidemeny

Side Avdelingen

Her registrerer man nøkkeldata og styrer tilgjengelighet for avdelingen

Registrering av nøkkeldata på side «Avdelingen».
Feltene kjenner man fra Next Office. Nytt på siden er seksjonen «Kort om avdelingen».

Side Brukere

Her får man en oversikt over brukerne som tilhører avdelingen:

Side «Brukere» lister opp avdelingens brukere.
Listevisning på side Brukere med lenke i navnekolonnen. Tips: Ctrl-klikk for å åpne en eller flere brukere i ny fane. Benytt Ctrl-W for å lukke en åpnet fane. Benytt Ctrl-Tab /Ctrl-Alt-Tab for å navigere frem eller tilbake mellom åpne faner.

Side Roller i avdeling

Ny side der man registrerer de brukerne som har administrative roller, eksempelvis Daglig leder, Fagansvarlig, Hvitvaskingsansvarlig m.m. Senere vil det bli utviklet løsninger i Next som knyttes opp til standardroller på avdelinger.

Roller i avdelingen.
På samme måte som for rolleinnehavere på selskaper i kundebasen, vil man knytte brukere som innehar standardiserte administrative roller i en avdeling.

Det er også mulig å registrere brukere som skal ha administrative rolle i avdelinger fra brukersiden. I seksjonen «Min ansettelse» er det lagt inn en ny underseksjon «Administrative roller» der man kan registrere roller. Det er mulig for en bruker å ha administrative roller i flere avdelinger. Registrering av roller på brukersiden krever funksjonsrettighet «Administrere brukere/grupper».

Ny seksjon på brukersiden for å angi administrative roller .
Informasjon på side Bruker – når brukeren har administrative roller i en eller flere avdelinger.

Side Avdelingsbilder

På denne siden kan man laste opp bilder og grafikk som skal knyttes til avdelingen. Siden har samme oppsett som bildesiden for et objekt med funksjoner for å legge til, slette og sortere bilder. I sidepanelet for et bilde er det funksjoner for å redigere (beskjære, rotere), tagge og navngi bildet.

Avdelingsbilder
Side Avdelingsbilder har lik funksjonalitet som side Bilder på et objekt.

Side Diverse

På denne siden samles de brukerdefinerte feltene som er registrert på avdelingen i Next Office. Inndelingen i seksjoner baserer seg på grupperingen av feltene som er gjort i innstillingene. Feltinnholdet på denne siden vil variere hos ulike meglerforetak.

Kundespesifike felter på side «Diverse»
Kundespesifikt oppsett av seksjoner og felter. Mulighet for å redigere en, flere eller alle seksjoner samlet.

Merk: Avdelingssidene «Tilgjengelig for» og «Klient» som finnes i Next Office er foreløpig ikke lagt inn i Next. Bakgrunnen for dette er at sidene med tilhørende valg skal få en funksjonsmessig gjennomgang før de flyttes over.

Leverandører

Rettighetsprodukt NY

Det er innført en ny produkttype i Next kalt «rettighetsprodukt». Dette er et produkt som gir en leverandør rettigheter til å benytte HUB, uten at brukere kan bestille produktet fra side Marked og tjenester. Rettighetsproduktet er innført for å gi et bedre skille på produktene.

Versjonshåndtering produkt NY

Administratorer får nå en oversikt over hvilke produkter som har oppdatering tilgjengelig. I tannhjulet i hovedmenyen og i leverandørkortet vises en rød sirkel med antall produkter som kan oppdateres. Øverst i leverandørpanelet vises produkter som kan oppdateres tagget med «Oppdatering tilgjengelig». Før produktet oppdateres vil det vises hvilke rettigheter i HUB som er nye eller endret.

Markering i Next når det finnes produkter som kan oppdateres.
Markeringer i hovedmeny og side Administrasjon når det finnes oppdateringer.
Oversikt over hvilke endringer produktoppdateringen medfører.
Før oppdateringen utføres vil administrator se detaljer om endringer i produktet (funksjoner og rettigheter)

Øvrige forbedringer og feilrettinger

 • Det er meldt inn noen tilfeller der antall leads i widget «Kundestrøm» (trakten) ikke samsvarte med antall kontakter i listevisningen når man klikket seg inn via trakten. Avviket kom av brukerdefinerte filterinnstillinger som ble aktivert når siden benyttet listevisning. Når bruker endret tilbake til kortvisning og senere kom tilbake til siden via trakten, var filtret fortsatt aktivt men ikke synlig i siden. Dette er nå utbedret slik at valgt visningsmodus (liste eller kort) ikke påvirker utvalget når side Kontakter åpnes fra trakten.
 • I Next 5.1 ble det gjort forbedringer i funksjonen for å forlenge oppdragsperiode. Det ble ikke lagt inn en sperre for å forhindre forlengelse når et objekt er omsatt eller har status «Sendt til oppgjør». Sidepanel «Oppdragsavtale» kan fremdeles åpnes for å se endringsloggen. Datovelger, bryter og lagreknappen er inaktive når oppdragsperioden ikke kan endres.
 • Det er nå mulig å legge inn kontonummeret som en innbetaling kom fra i Next. Dette vil kunne hentes automatisk fra regnskapet når dette støttes.
 • Det er gjort en endring i FINN-modulen når det er valgt annonser på oppdrag som er flagget som “Utleie” eller “Næring – utleie”. Feltet for “Tinglyste heftelser og rettigheter” er skjult på disse utleie-oppdragene i Next, men har allikevel kommet ut i annonser da feltet er definert i modulen. FINN-modulen velger nå bort dette feltet fast selv om det er definert i FINN-modulen, da det ikke er aktuelt for bruk på utleie. Feltet overføres til FINN på ordinær måte for andre oppdragstyper.
 • På side Oppgjør er det fikset en layoutfeil som medførte at overskytende tekst i venstre sidedel (eks. «Notat fra Next Office») påvirket hovedinnholdet i siden og kunne gi utilsiktet horisontal scroll.
 • På sider med valg om å se innholdet som liste eller kort er utførmenyen oppdatert og viser nå kun det valget brukeren kan bytte til, eks. «Vis som kort» når siden har listevisning. Unntaket er side Objekter der bruker kan velge å bytte fra liste til enten detaljkort («Vis som detaljkort») eller bildekort («Vis som kort»).
 • På side Bud og omsetning har knappen «Motbud» (i fane «Selger») fått oransje bakgrunnsfarge, slik at det blir et tydelig, visuelt skille fra knappen «Nytt bud» (i fane «Budgiver»)
 • Ved redigering av kontaktinformasjon i oppfølgingspanelet er seksjonsoverskrifter «Basisinfo» og «Samtykke» alltid synlig – også ved scroll i sidepanelet.