Next Visningsportal – bestill salgsoppgave

Visningsportalen har fått ny versjon av salgsoppgavenedlastningen.

Versjoner nyhetsbrev

Dato/Versjon Kommentar
05.05.2022 Postnummer er lagt inn i skjemaet pga. funksjonen Automatisk tips til bank trenger dette når kunden ønsker finansiering og/eller verdivurdering. Feltet blir obligatorisk når kunden velger «Ja» til finansiering og/eller verdivurdering.
I den nye versjonen er det tydeliggjort at kontaktinformasjon må fylles ut for at interessenten skal få videre oppfølging på eiendommen:
 • radioknapper erstatter sjekkboks pr. samtykke
 • innledende tekst i brukerseksjonen kan tilpasses i skin
  • Standardtekst: «Hvis du ønsker videre oppfølging på eiendommen trenger vi mer informasjon:»
 • sjekkboksen tilknyttet GDPR-valget «Jeg aksepterer […]» er fjernet og det ligger nå en tekst nederst i siden: «Ved å sende inn skjemaet med navn og mobiltelefon aksepterer jeg at mine opplysninger lagres hos meglerforetaket og at jeg vil motta relevant informasjon om eiendommen.»
 • knappen «Send salgsoppgave» blir aktiv når det er fyllt ut en gyldig e-postadresse
  • Knappen endrer tekst til «Registrer» når kontaktinformasjon fylles ut
   • knappen blir aktiv når informasjonen er lagt inn og det er sagt «Ja» til minst et av samtykkevalgene
 • knappen «Nullstill» gjenoppfrisker siden og nullstiller skjemainnhold
Oppdatert versjon av modus Salgsoppgavenedlastning med blå brukerseksjon for videre oppfølging.