Nytt avklaringspunkt digital samhandling

Informasjon fra Ambita: Fra tirsdag 14 desember 2021 innføres et nytt avklaringspunkt i listen over spørsmål megler må ta stilling til ved oppretting av digital samhandling.

Avklaringen gjelder om borettsandelen ligger i et område med nedsatt konsesjonsgrense/nullgrense som krever egenerklæring ved tinglysing av skjøtet.
Dersom svaret blir ja blir meglers intensjon satt til papir.
Tidligere har det vært en automatisk kontroll på dette punktet som ga feil svar i enkelte kommuner. Denne er nå slått av.