Next – versjon 5.1

Nytt i denne versjonen er oppslag mot Konto og adresseringsregister (KAR), internkontroll med krav til godkjent salgsoppgave og muligheten for å slå sammen dokumenter til PDF. I arbeidet med å flytte funksjonalitet fra Next Office til Next vil du fra versjon 5.1 finne Administrasjon av oppdragstyper i Next. Oppgjørsmessig er det nå mulig å benytte rabatt-posteringer. I tillegg er det i denne versjonen gjort mange små og større forbedringer med fortsatt fokus på optimalisering.

Les mer

Next HUB – versjon 5.1

For å benytte forbedringer i Hub 5.1 må Next 5.1 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket. Noen av funksjonene er tilgjengelige fra Hub / Next 5.0

Partnere kan kontakte support for å få opprettet produkter med de funksjonene de trenger. Etter at et produkt er opprettet, vil alle Next-installasjoner kunne aktivere tilgang til produktet. Ønskes en egen bestillingsknapp i Next, se eget dokument «Next Ordreintegrasjon» på https://hub.megler.vitec.net.

Les mer

Vitecmaler Next 2.halvår 2021

Vi oppdaterer og vedlikeholder «Vitecmaler» i takt med nye versjoner av Next, basert på maldatabasen til NEF. I dette nyhetsbrevet vil du få en oversikt over når oppdateringene er lansert og hva som er endret. Vi viser for øvrig til nyhetsbrev for Next-versjoner som beskriver nye flettekoder og funksjonalitet knyttet til dokumentmalproduksjon.

Les mer

Ny funksjonalitet i digital samhandling mellom megler og bank

Vår samarbeidspartner Ambita har lansert funksjonalitet som gir brukere av Next nye muligheter når selgere og kjøpere er selskaper.  Frem til nå har megler fått varsling om at EPS ikke kan opprettes når partene er selskaper, men dette fungerer nå likt som for privatpersoner der man tar stilling til de ulike «intensjonene» for tinglysningsmetode. Dette krever ingen ny versjon av Next. Her er et kortfattet sammendrag fra nyhetsbrevet til Ambita som vi gjerne deler med dere:


Ambita jobber kontinuerlig med tilrettelegging av løsninger som øker mulighetene for elektronisk tinglysing. Denne uken ble det tilrettelagt for at man kan samhandle med bankens pant der organisasjoner er kjøper/selger. Vårt beste tips er fortsatt å snakke med kjøpers bank umiddelbart etter at eiendommen er solgt.

Til høsten vil følgende løsninger lanseres:
  • Salg ved fullmakt
  • Salg av dødsbo
  • Kommuner er kjøper/selger

For å lansere ovennevnte punkter er vi avhengig av at dette er tilrettelagt i Kartverkets løsninger.


Ønsker du mer informasjon? Besøk ambita.com

Next – versjon 5.0

Vi utfører løpende arbeider for å holde Next moderne og stabil, både med hensyn til applikasjon og plattform. I versjon 5.0 har vi lagt ned ekstra mye arbeid på tekniske forbedringer som første steg mot en bedre plattform. Samtidig har vi utført forbedringer i HUB (se eget nyhetsbrev) og innført fakturering fra Next. Andre oppdragstyper har også fått ulike forbedringer som Prosjektmegling med støtte for de nye annonsetypene på FINN.no, Landbrukssalg med egne felt i Next og Næringsoppdrag med søkeprofil.

Les mer

Next HUB – versjon 5.0

For å benytte forbedringer i Hub 5.0 må Next 5.0 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket. Noen av funksjonene er tilgjengelige fra Hub / Next 4.5

Partnere kan kontakte support for å få opprettet produkter med de funksjonene de trenger. Etter at et produkt er opprettet, vil alle Next-installasjoner kunne aktivere tilgang til produktet. Ønskes en egen bestillingsknapp i Next, se eget dokument «Next Ordreintegrasjon» på https://hub.megler.vitec.net.

Les mer