Vitecmaler Next 1. halvår 2020

Vi oppdaterer og vedlikeholder «Vitecmaler» i takt med nye versjoner av Next, basert på maldatabasen til NEF. I dette nyhetsbrevet vil du få en oversikt over når oppdateringene er lansert og hva som er endret. Vi viser for øvrig til nyhetsbrev for Next-versjoner som beskriver nye flettekoder og funksjonalitet knyttet til dokumentmalproduksjon.

Dato Mal / Beskrivelse
02.07.2020 Ny mal «Oppdragsavtale Næringsutleie» – versjon 4.3

Ny mal for næringsmeglere med hjelpeknapper for alle fotnoter, basert på mal utarbeidet av NEF/FFN.

Oppdatert 29 maler med nye sjekkbokser – versjon 4.2:

 • Akseptbrev kjøper
 • Aksetpbrev kjøper prosjekt
 • Akseptbrev selger
 • Alle flettekoder 4.3
 • Budskjema
 • Erklæring fra saksøkte (Tvangssalg)
 • Hjemmelserklæring
 • Hjemmelsoverføring
 • Kjøpekontrakt
 • Kjøpetilbud prosjekt
 • Kundeerklæring juridisk person
 • Oppdragsavtale
 • Oppdragsavtale Næringssalg
 • Oppgjørsskjema kjøper
 • Oppgjørsskjema selger
 • Overtakelsesprotokoll
 • Pantedokument (sikring)
 • Pantesperre/urådighet aksje
 • Pro-contra skjema
 • Rekvisisjon info brannvesen
 • Rekvisisjon info e-verk
 • Rekvisisjon info ferdigattest
 • Rekvisisjon info forretningsfører
 • Rekvisisjon info grunneier
 • Rekvisisjon info kommune
 • Rekvisisjon info velforening
 • Rekvisisjon restgjeld
 • Selvdeklarering PEP
 • Skjøte
28.06.2020 Nye næringsmaler «Oppdragsavtale Næringssalg» og «Aksjeeierbok» – versjon 4.3

Nye maler for næringsmeglere med hjelpeknapper for alle fotnoter, basert på maler utarbeidet av NEF/FFN.

24.06.2020 Ny mal «Kjøpekontrakt salg av AS med oppgjørsansvarlig» – versjon 4.3

Meglerstandard november 2019 om salg av aksjeselskap med oppgjørsansvarlig:
Ny mal for næringsmeglere med hjelpeknapper for alle fotnoter, basert på mal utarbeidet av NEF/FFN.

08.06.2020 Ny mal «Alle flettekoder 4.3» – versjon 4.3

 • Ny versjon av «Alle flettekoder» med alle nye flettekoder som følger versjon 4.3 (se eget nyhetsbrev for Next versjon 4.3)

Oppdatert «Alle flettekoder 4.2» – versjon 4.2

 • Endret flettekode for estateID med ny flettekode (små bokstaver)
03.06.2020 Oppdatert «Hjemmelserklæring» – versjon 4.2

 • Lagt inn flettekode for kjøpesum dersom boligen er solgt
29.05.2020 Oppdatert «Rekvisisjon info forretningsfører» – versjon 4.2

 • Lagt inn felt for formue og andel fellesgjeld

Oppdatert «Oppgjørsoppstilling kjøper» og «Oppgjørsoppstilling selger» – versjon 4.0

 • Lagt inn flettekoder for prosjekt: prosjektnavn, enhetsnavn og leilighetsnr, samt matrikkel
28.05.2020 Oppdatert «Tilbudsbrev» – versjon 4.2

 • Tilpasset med flettekoder for fastpris
16.04.2020 Oppdatert «Hjemmelserklæring» – versjon 4.2

 • Lagt inn felt for verdi, med referanse til fotnote 2 (denne hadde «falt» ut)
02.04.2020 Oppdatert «Kundeerklæring juridisk person» – versjon 4.2

 • Lagt inn tekst om vedlegg etter punkt 1 og 4.
02.04.2020 Oppdatert «Avsender» – versjon 2.1

 • Erstattet feil flettekode for meglerkontor med avsenders meglerkontor
31.03.2020 Oppdatert «Skjøte» – versjon 4.2

 • Fikser feil med automatisk avkrysning tilknyttet «Bortfester har godkjent overdragelsen […]»
 • Raden «Bortfesters underskrift» skjules i sin helhet når grunneier er registrert
 • Layoutjusteringer forhindrer at «Noter» havner på ny side
24.03.2020 Oppdatert systemmalen «Avsender» – versjon 2.1

 • Byttet ut flettekode for meglerkontorets tlf med avsenders mobilnr
17.03.2020 Nytt skjema «Angrerett for forbrukere» ihht. retningslinjer fra NEF!
Oppdatert «Oppdragsavtale» – versjon 4.0 og 4.2

 • Lagt inn anbefalt tekst om angrerett for forbrukere (tilpasset slik at teksten flettes kun dersom selger er en forbruker
 • Lagt til side med angreskjema for forbrukere (tilpasset slik at siden flettes kun dersom selger er en forbruker
 • Lagt til ekstra tekst i punktet «Nemdsbehandling» samt tilpasset slik at riktig tekst flettes dersom selger er en forbruker eller ikke

Oppdatert «Alle flettekoder 4.2» – versjon 4.2

 • Lagt inn alle nye flettekoder
 • Lagt inn eksempler på nye, klikkbare sjekkbokser
 • Lagt inn fargekoder og versjonsnummer på de alle fleste flettekodene, med mulighet for å «slå på» eller «slå av» denne markeringen
16.03.2020 Oppdatert 10 maler med små tekstendringer – versjon 4.0

 • Bruktbolig:
  • «Saldoforespørsel»
   • I tillegg fletting av alle pant tilhørende valgt panthaver/mottaker
  • «Vitec Bunntekst»
 • Oppgjør:
  • «Restgjeldsforespørsel ved oppgjør»
   • Lagt inn flettekode for oppgjørsdato
 • Tvangssalg:
  • «Anbefaling til saksøker om å begjære bud stadfestet»
  • «Anmodning om stadfestelse til tingretten»
  • «Anmodning om tilgang til salgsobjekt»
  • «Begjæring om bistand til takst»
  • «Fravikelsesbegjæring fra kjøper etter overtagelse»
  • «Varsel om heving av tvangssalg»
  • «Restgjeldsforespørsel ved oppgjør Tvangssalg»
   • Lagt inn flettekode for oppgjørsdato

Oppdatert 30 maler med blant annet nye sjekkbokser og/eller endring av CALC-flettekode (se nyhetsbrev for Next 4.2) – versjon 4.2

 • Bruktbolig:
  • «Akseptbrev kjøper»
  • «Akseptbrev selger»
  • «Budskjema»
  • «Hjemmelserklæring»
  • «Hjemmelsoverføring»
  • «Kjøpekontrakt»
  • «Oppdragsavtale»
   • I tillegg lagt inn nye flettekoder for summering av fastpris og øvrige vederlag/utlegg
  • «Oppgjørsskjema kjøper»
  • «Oppgjørsskjema selger»
  • «Overtakelsesprotokoll»
  • «Pantedokument (sikring)
  • «Pantesperre/urådighet»
  • «Pro-Contra skjema»
  • Rekvisisjoner – i tillegg kategorisert til kategori «Rekvisisjon»:
   • «Rekvisisjon info brannvesen»
   • «Rekvisisjon info e-verk»
   • «Rekvisisjon info ferdigattest»
   • «Rekvisisjon info forretningsfører»
    • I tillegg kategorisert til mottaker «Forretningsfører»
   • «Rekvisisjon info grunneier»
   • «Rekvisisjon info kommune»
   • «Rekvisisjon info velforening»
  • «Selvdeklarering PEP»
   • I tillegg endret slik at det flettes et skjema (én side) pr. selger
  • «Skjøte»
 • Prosjekt:
  • «Akseptbrev kjøper prosjekt»
  • «Kjøpekontrakt prosjekt»
  • «Kjøpetilbud prosjekt»
  • «Forskuddsbetaling kjøper prosjekt»
  • «Kundeerklæring juridisk person»
 • Tvangssalg
  • «Forslag til fordelingskjennelse»
  • «Erklæring fra saksøkte»
09.03.2020 Oppdatert tre maler – versjon 4.0/4.1

 • Egenerklæring om konsesjonsfrihet (grønt skjema) – versjon 4.0:  Lagt inn felt og flettekode for andelsnummer (borettslagsleilighet)
 • Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (rødt skjema) – versjon 4.0: Lagt inn felt og flettekode for andelsnummer (borettslagsleilighet)
 • Innfrielse lån/pant/utleggsforretning – versjon 4.1: Endret beløp til å bli flettet med desimaler, samt kategorisert til e-postmal.
06.03.2020 Oppdaterte tre maler

 • Oppdragsavtale – versjon 4.0: Fikset feilnummerering av punkter
 • Egenerklæring om konsesjonsfrihet (grønt skjema) – versjon 2.1:  Kategorisert til eieform «Andel» i tillegg til «Eiet» og «Eierseksjon»
 • Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (rødt skjema) – versjon 2.1: Kategorisert til eieform «Andel» i tillegg til «Eiet» og «Eierseksjon»
04.03.2020 Oppdaterte «Oppgjørsbrev kjøper» – versjon 4.0:

 • Endret tekst om at skjøte/hjemmelsoverføring sendes pr. post
27.02.2020 Oppdaterte «Oppdragsavtale» – versjon 4.0:

 • Punkt 4 – Avtalt vederlag: Slo sammen alternativ 1 (Provisjon) og 3 (Fastpris), med spørring mot den type som er valgt på oppdraget.
 • Fikset feil med enkelte punktnummereringer
21.02.2020 Oppdaterte «Overtakelsesprotokoll» – versjon 4.0:

 • Oppdatert tilbehørsliste (NEF – desember 2019)
13.02.2020 Oppdaterte «Skjøte» – versjon 4.0:

 • Lagt inn ytterligere spørringer mot festetomt og grunneier i avkrysningsfelt på side 1 og signeringsfelt nederst på side 2
12.02.2020 Ny mal: «Vitec Bunntekst Sikring» – versjon 4.0:

 • Denne malen er koblet som bunntekst på Vitecmalen «Pantedokument (sikring)» (se nedenfor).

Stor oppdatering av «Pantedokument (sikring)» – versjon 4.0:

 • Pantekravets størrelse:
  • Det er lagt inn fletting av prisantydning i bokstaver dersom oppdraget ikke er solgt
 • Grunneier:
  • Det er lagt fletting av et tre-sidig pantedokument dersom det finnes en oppdragspart av typen Grunneier på oppdraget
 • Malen er døpt om fra «Pantedokument (sikring) 2-sidig» til «Pantedokument (sikring)»
 • Koblet ny bunntekstmal «Vitec Bunntekst Sikring» til denne malen
 • Som en følge av ovennevnte endringer er følgende sikringsmaler slått sammen til én (og de nedenfornevnte sikringsmalene skal slettes på sikt):
  • Pantedokument (sikring) 2-sidig
  • Pantedokument (sikring) 3-sidig
  • Pantedokument (sikring) Andel 2-sidig (tidligere slått sammen med vanlig sikring)
  • Pantedokument (sikring) Andel 3-sidig (tidligere slått sammen med vanlig sikring)

Oppdaterte malene «Skjøte» og «Vitec Bunntekst Skjøte» – versjon 4.0:

 • Kosmetiske endringer for penere sideskift
11.02.2020 Ny mal: «Vitec Bunntekst Skjøte» – versjon 4.0:

 • Denne malen er koblet som bunntekst på Vitecmalen «Skjøte» (se nedenfor).

Stor oppdatering av «Skjøte» – versjon 4.0:

 • Avgiftsgrunnlag:
  • Det er lagt inn fletting av setning om nyoppført bygning dersom oppdragets hovedtype er Prosjektsalg
  • Det er lagt inn fletting av setning om markedsverdi + evt. fellesgjeld dersom oppdragets hovedtype ikke er Prosjektsalg
 • Grunneier:
  • Det er lagt fletting av et tre-sidig skjøte dersom det finnes en oppdragspart av typen Grunneier på oppdraget
 • Saksøkte:
  • Det er lagt inn fletting av saksøktes navn, ID-nummer og eierbrøk i felt for selgers opplysninger dersom oppdragets hovedtype er Tvangssalg
 • Grunntyper:
  • Det er lagt inn avkrysninger i felt «Bruk av grunn» basert på if-flettekoder for eiendommens grunntype
 • Malen er døpt om fra «Skjøte 2-sidig» til «Skjøte»
 • Koblet ny bunntekstmal «Vitec Bunntekst Skjøte» til denne malen
 • Som en følge av ovennevnte endringer er følgende skjøtemaler slått sammen til én (og de nedenfornevnte skjøtemalene skal slettes på sikt):
  • Skjøte 2-sidig
  • Skjøte 3-sidig
  • Skjøte prosjekt 2-sidig
  • Skjøte prosjekt 3-sidig
  • Tvangssalgskjøte 2-sidig (tidligere slått sammen med vanlig skjøte)
  • Tvangssalgskjøte 3-sidig (tidligere slått sammen med vanlig skjøte)
07.02.2020 Oppdaterte tre maler:

 • Følgebrev tinglysing – versjon 4.2: Lagt inn flettekoder for kjøpers pant/depotdokumenter av typen «Pantedokument kjøper»
 • Innfrielse pant/lån/utleggsforretning – versjon 4.1: Flertallsspøring på beløp
06.02.2020 Oppdaterte «Innfrielse pant/lån/utleggsforretning» – versjon 4.1:

 • Forenklet opplisting av lån
 • Skjult fletting av referanse dersom kontonummer og referanse er lik
03.02.2020 Oppdaterte «Innfrielse pant/lån/utleggsforretning» – versjon 4.1:

 • Opplisting av alle posteringer knyttet til samme mottaker på valgt postering
23.01.2020 Oppdaterte fem maler:

 • Akseptbrev kjøper prosjekt – versjon 3.0: Endret utregning av kjøpesum og forskudd på andelsboliger
 • Eierskiftemelding forretningsfører – versjon 3.0: Rettet skrivefeil og endret emnefelt på e-post
 • Følgebrev tinglyst pantedokument – versjon 4.2: Lagt inn flettekoder for pant/depotdokument
 • Kjøpekontrakt prosjekt – versjon 4.1: Endret utregning av kjøpesum og forskudd på andelsboliger
 • Rekvisisjon info kommune – versjon 2.1: Kategorisert med riktig mottaker, oppdragstyper og marger, samt endret navn
22.01.2020 Nye gebyrer Statens Kartverk!
Oppdaterte » Kjøpekontrakt» og «Kjøpekontrakt prosjekt» – versjon 4.1:

 • Nye tinglysingsgebyrer
 • Flettekoder for hjemmelshaver og grunneier

Oppdaterte «Vitec Bunntekst Kontrakt» – versjon 4.1:

 • Spørring mot utleieoppdrag som da endrer sign.felt for selger/kjøper til utleier/leietaker

Fem nye næringsmaler:

 • Bunntekst Leieavtale co-working – versjon 4.1 (koblet til mal «Leieavtale co-working»)
 • Fremleieavtale næringslokaler – versjon 4.1
 • Kortidsleieavtale næringslokaler – versjon 4.1
 • Leieavtale co-working – versjon 4.1
 • Leieavtale næringslokaler – versjon 4.1
14.01.2020 Oppdaterte grunnlagsmaler med riktig flettekode for oppdragsnummer i emnefelt for e-post – versjon 2.1:

 • Grunnlag brevmal generell
 • Grunnlag brevmal kjøper
 • Grunnlag brevmal selger
 • Grunnlag brevmal selger og kjøper
 • Grunnlag brevmal tabell