Vitecmaler Next 1. halvår 2021

Vi oppdaterer og vedlikeholder «Vitecmaler» i takt med nye versjoner av Next, basert på maldatabasen til NEF. I dette nyhetsbrevet vil du få en oversikt over når oppdateringene er lansert og hva som er endret. Vi viser for øvrig til nyhetsbrev for Next-versjoner som beskriver nye flettekoder og funksjonalitet knyttet til dokumentmalproduksjon.

Dato Mal / Beskrivelse
2021-06-25 NY mal «Vitec Bunntekst Fremleieavtale» – versjon 4.5

 • Helt ny mal som inneholder signeringsfelt for Utleier, Fremleier og Fremleietaker, i tillegg til sidetall
 • Koblet til mal «Fremleieavtale næringslokaler»

Oppdatert «Fremleieavtale næringslokaler» – versjon 4.5:

 • Kategorisert med ny bunntekst: «Vitec Bunntekst Fremleieavtale»
2021-06-22 Oppdatert «Hjemmelsoverføring» – versjon 4.5

 • Lagt inn flettekoder for innsender og referansenr Kartverket som var uteglemt ved oppdatering av skjemamalene
2021-06-16 Oppdatert flere leieavtaler for næring med kategorisering til oppdragskategorigruppe «Arealobjekt» – versjon 4.5

 • Fremleieavtale næringslokaler
 • Kortidsleieavtale næringslokaler
 • Leieavtale co-working
 • Leieavtale næringslokaler

Oppdatert «Kundeerklæring juridisk person» – versjon 4.5

 • Justert kantlinjer slik at dersom tabell under pkt. 2 kommer på side 2, så vil det allikevel være ramme rundt de ulike elementene
2021-06-11 Oppdatert «Alle flettekoder»– versjon 5.0

 • Flettekoden [[*arving.epost]] i foreach «arving in Model.arvinger» feilet i versjon 5.0. Vi har derfor rettet opp flettekoden til [[*arving.emailadresse]] inntil feilen blir fikset i neste versjon (5.1)
 • Lagt inn eksempel på hvordan flettekoder for sidetall kan benyttes i bunntekstmaler
2021-06-03 Oppdatert «Budskjema»– versjon 4.5

 • Kategorisert til oppdragskategorigrupper «Salg» og «Tvangssalg»
2021-06-01 Oppdatert oppdragsavtaler – versjon 4.5

Endret flettekoder for å flette selgers fødselsnummer istedenfor fødselsdato, ihht. Lov om eiendomsmegling, §6-4 (1), 1. punkt

Gjelder følgende maler (vanlig oppdragsavtale ble oppdatert 7. mai):

 • Oppdragsavtale Næringssalg
 • Oppdragsavtale Næringsutleie
 • Oppdragasvtale Prosjektsalg
2021-05-26 Oppdatert «Skjema for for risikovurdering av kunde og oppdrag (Næring)»- versjon 4.3

 • Lagt inn flettekoder for kjøper
 • Lagt inn if-flettekoder som fletter kjøper dersom denne finnes, og selger hvis kjøper ikke finnes (likt «Kundeerklæring juridisk person»)
2021-05-25 Oppdatert «Følgebrev sikring» – versjon 4.5

 • Lagt til flettekode for depotdokumentets beløp dersom det flettes fra depot (som er anbefalt)

Oppdatert «Oppgjørsoppstilling kjøper» og «Oppgjørsoppstilling selger» – versjon 4.0:

 • Endret ledetekst fra «Adresse» til «Eiendom» foran flettekoder for oppdragets adresse
2021-05-21 Oppdatert «Saldoforespørsel» – versjon 4.3

 • Fjerner regel for sideskift som ikke er relevant fordi dokumentet sendes på e-post
 • <tr style="page-break-before: always;"> og <tr style="page-break-after: always;"> kan ikke benyttes med ny dokumentmotor
2021-05-20 Oppdatert flere maler med justering av sideskift og marger – versjon 4.5:

 • «Budskjema tvangssalg»
 • «Forslag til fordelingskjennelse»
 • «Kundeerklæring juridisk person»
2021-05-11 Oppdatert «Forslag til fordelingskjennelse» – versjon 4.4:

 • Fjernet oppramsing av saksøkere for de som har lavere versjon enn 4.5.
2021-05-10 Oppdatert «Følgebrev pantesperre/urådighet aksje» – versjon 4.4:

 • Endret flettekode for oppdragsnummer som var feil i emnefelt for e-post
2021-05-07 Oppdatert «Oppdragsavtale» – versjon 4.5:

 • Lagt inn spørring mot om fellesgjeld er huket av for å bli inkludert i provisjonsgrunnlaget (på siden Oppdragsavtale). Dersom fellesgjelden i tillegg er større enn 0, flettes det i punkt 4.1 setning om at fellesgjeld er inkludert i provisjonsgrunnlaget.
 • Endret flettekoder for å flette selgers fødselsnummer istedenfor fødselsdato, ihht. Lov om eiendomsmegling, §6-4 (1), 1. punkt
2021-04-28 Oppdatert «Oppgjørsoppstilling selger» – versjon 4.0:

 • Byttet om overskriftene «Inn» og «Ut» da det var mer riktig å ha kontraktsum som «Inn» og vederlag/utlegg/andre utgifter som «Ut».

Oppdatert «Leieavtale næringslokaler» – versjon 4.1:

 • Lagt inn manglende tekst om nye/rehabiliterte lokaler helt til slutt i pkt. 4.1 med henvisning til bilag 3.
2021-04-26 Oppdatert diverse tvangssalgsmaler med oppramsing av saksøkere – versjon 4.5:

 • Anmodning om stadfestelse til tingretten (Tvangssalg)
 • Anmodning om tilgang til salgsobjekt (Tvangssalg)
 • Begjæring om bistand til takst (Tvangssalg)
 • Begjæring om utstedelse av skjøte/hjemmelsdokument (Tvangssalg)
 • Bekreftelse på mottatt tvangssalgsoppdrag
 • Fravikelsesbegjæring fra kjøper etter overtakelse (Tvangssalg)
 • Oppgjørsbrev saksøkte (Tvangssalg)
  • I tillegg kategorisert til posteringsgruppe «Utbetaling»
 • Saldoforespørsel (Tvangssalg)
 • Varsel om heving av tvangssalg
 • Varsel om tvangssalg til saksøkte
 • Varsel om tvangssalg til saksøktes husstand

Oppdatert tvangssalgsmal med liten kodeendring for oppramsing av saksøkte – versjon 4.5:

 • Varsel om tvangssalg til saksøker
2021-04-21 Oppdatert «Kundeerklæring juridisk person» – versjon 4.5:

 • Kategorisert til alle oppdragstyper (tidligere kun Prosjektsalg)

Oppdatert «Kundeopplysningsskjema» – versjon 4.3:

 • Lagt inn flettekoder for kjøper dersom oppdraget er solgt
 • Kategorisert mot alle faser, bortsett fra Oppgjør
2021-04-16 Oppdatert «Aksjeeierbok» – versjon 4.5:

 • Oppdatert med ny versjon fra mars 2020
 • Lagt inn flettekoder for kjøpers pant
 • Endret tabelloppsett

Oppdatert «Kjøpekontrakt salg av AS med oppgjørsansvarlig – versjon 4.5:

 • Endret tabelloppsett aksjeeierbok
2021-04-14 Oppdatert «Følgebrev sikring» – versjon 4.5:

 • Lagt til flettekoder for hjemmelshaver dersom oppdragstypen er Næring

Oppdatert «Foreleggelse av bud og melding om begjæring av stadfestelse (Tvangssalg) – versjon 4.3:

 • Lagt til flettekoder for 1. prioritets pant

Oppdatert «Varsel om heving av tvangssalg» – versjon 4.0:

 • Lagt til flettekoder for saksøkers pant
2021-04-13 Nye næringsmaler – versjon 4.5:

 • Oppgjørsskjema kjøper Næring
 • Oppgjørskjema selger Næring
2021-04-08 Oppdatert diverse maler med kategorisering mot oppdragskategorigrupper:

 • Oppdragskategorigruppe Næring:
  • Aksjeeierbok (Næring) – versjon 4.3
  • Fremleieavtale næringslokaler – versjon 4.1
  • Kortidsleieavtale næringslokaler – versjon 4.1
   • I tillegg justert sideskift
  • Leieavtale co-working – versjon 4.1
  • Leieavtale næringslokaler – versjon 4.1
  • Oppdragsavtale næringsutleie – versjon 4.5
  • Skjema for risikovuering av kunde og oppdrag (Næring) – versjon 4.3
 • Oppdragskategorigruppe Tvangssalg:
  • Anbefaling til saksøker om å begjære bud stadfestet (Tvangssalg) – versjon 4.3
  • Anmodning om beboerliste Folkeregisteret (Tvangssalg – versjon 4.0
  • Anmodning om stadfestelse til tingretten (Tvangssalg) – versjon 4.0
  • Anmodning om tilgang til salgsobjekt (Tvangssalg) – versjon 4.0
  • Begjæring om bistand til takst (Tvangssalg) – versjon 4.0
  • Begjæring om utstedelse av skjøte/hjemmelsdokument (Tvangssalg) – versjon 4.0
  • Bekreftelse på mottatt tvangssalgsoppdrag – versjon 4.0
  • Erklæring fra panthavererettighetshavere (Tvangssalg) – versjon 4.0
  • Erklæring fra saksøkte (Tvangssalg) – versjon 4.2
  • Foreleggelse av bud og melding om begjæring av stadfestelse (Tvangssalg) – versjon 4.0
  • Forslag til fordelingskjennelse (Tvangssalg) – versjon 4.5
  • Fravikelsesbegjæring fra kjøper etter overtakelse (Tvangssalg) – versjon 4.0
  • Innkreving av kjøpesum fra kjøper (Tvangssalg) – versjon 4.0
  • Innkreving av kjøpesum fra kjøper ved anke – versjon 4.0
  • Oppgjørsbrev saksøkte (Tvangssalg) – versjon 4.0
  • Varsel om heving av tvangssalg – versjon 4.0
  • Varsel om tvangssalg til panthaver/rettighetshaver – versjon 4.0
  • Varsel om tvangssalg til saksøker – versjon 4.0
  • Varsel om tvangssalg til saksøkte – versjon 4.0
  • Varsel om tvangssalg til saksøktes husstand – versjon 4.0
  • Varsel til kjøper ved forsinket betaling (Tvangssalg) – versjon 4.0
 • Oppdragskategorigruppe Prosjekt:
  • Akseptbrev kjøper prosjekt – versjon 4.2
  • Forskuddsbetaling kjøper prosjekt – versjon 4.2
  • Følgebrev §12-garanti kjøper – versjon 3.0
  • Kjøpekontrakt prosjekt – versjon 4.5
  • Kjøpetilbud prosjekt – versjon 4.2
  • Kundeerklæring juridisk person – versjon 4.5
  • Oppdragsavtale Prosjektsalg – versjon 4.5
  • Oppgjørsbrev kjøper prosjekt (med garanti) – versjon 3.0
  • Sluttregning kjøper prosjekt – versjon 3.0
  • Varsel om manglende §12-garanti utbygger – versjon 3.0
  • Vedlegg skjøte prosjekt – erklæring boligseksjon – versjon 3.0
  • Vedlegg skjøte/hjemmelsoverføring prosjekt – fullmakt kjøper – versjon 3.0
2021-03-25 Oppdatert «Oppdragsavtale Næringssalg» – versjon 4.5:

 • Rettet opp nummereringsfeil
 • Lagt inn hjelpebokser for alternativ tekst i punkt 4.2
2021-03-23 Oppdatert «Oppdragsavtale Prosjektsalg» – versjon 4.5:

 • Rettet opp nummereringsfeil
 • Lagt inn flettekoder for fastprisavtale og andre inntekter
2021-03-08 Oppdatert flere maler med justering for sideskift og flettekoder for navn uten fullmektig  – versjon 4.5:

 • Kjøpekontrakt (kun flettekoder for navn uten fullmektig)
 • Kjøpekontrakt prosjekt
 • Oppdragsavtale (kun flettekoder for navn uten fullmektig)
 • Oppdragsavtale Næringssalg
 • Oppdragsavtale Næringsutleie
 • Oppdragsavtale Prosjektsalg
2021-03-03 Oppdatert følgende skjemamaler med justering for sideskift og flettekoder for navn uten fullmektig – versjon 4.5:

 • Hjemmelsoverføring
 • Skjøte
 • Pantedokument (sikring)

Oppdatert følgende maler med justering for sideskift og noen små fiks:

 • Kjøpekontrakt salg av eiendom med og uten oppgjørsansvarlig – versjon 4.5
 • Forslag til fordelingskjennelse (Tvangssalg) – versjon 4.2
2021-03-02 Oppdatert «Kundeopplysningsskjema» – versjon 4.3:

 • Lagt til flettekoder for avkrysninger av standard oppdragskategorier i punkt 2.1 (Salg, Utleie, Oppgjør og Verdivurdering
 • Lagt til flettekode for selskapets hovedkontakt på oppdraget i punkt 4.1
2021-02-18 Oppdatert flere maler med hensyn til regler for sideskift  – versjon 4.5:

 • Gjelder følgende maler:
  • Akseptbrev Kjøper
  • Akseptbrev Kjøper Prosjekt
  • Budskjema
  • Kjøpetilbud Prosjekt
  • Oppgjørsskjema Kjøper
 • Følgende er justert:
  • Topp- og bunntekst i tabellen på side 2 (ved tvangssalg) (kun «Budskjema»)
  • Justert regler for sideskift i tabell

Oppdatert «Forkjøpsrett benyttet, brev til opprinnelig kjøper» – versjon 4.4:

 • Endret navn fra «_Malpakke Forkjøpsrett benyttet….» som feilaktig hadde blitt lagt ut
2021-02-17 Oppdatert «Hjemmelserklæring», «Skjøte» og «Hjemmelsoverføring»- versjon 4.5:

 • Lagt inn flettekoder for arving med if-flettekoder for dødsbo
 • Lagt inn flettekoder for saksøkte med if-flettekoder for tvangssalg
2021-02-09 Oppdatert «Kjøpekontrakt salg av eiendom med og uten oppgjørsansvarlig» og «Kjøpekontrakt salg av AS med oppgjørsansvarlig»- versjon 4.5:

 • Lagt inn flettekoder for versjon 4.5

Oppdatert «Kjøpekontrakt salg av eiendom med og uten oppgjørsansvarlig» – versjon 4.4:

 • Rettet småfeil

Oppdatert «Kjøpekontrakt salg av AS med oppgjørsansvarlig» – versjon 4.4:

 • Rettet bilagsnummerering
 • Rettet enkelte tekster i hjelpebokser som var feil fra versjon mars 2020
 • Justert sideskift
2021-02-08 Ny mal «Kjøpekontrakt salg av eiendom med og uten oppgjørsansvarlig – versjon 4.4:

 • Ny næringsmal, Meglerstandard mars 2020

Oppdatert «Kjøpekontrakt salg av AS med oppgjørsansvarlig» – versjon 4.4:

 • Kategorisert mot oppdragskategorigruppe Næringssalg, samt fikset noen flettekoder
2021-02-01 Oppdatert «Kjøpekontrakt salg av AS med oppgjørsansvarlig» – versjon 4.3:

 • Lagt inn input-felt i ekstra bokstavpunkt i pkt. 4.1
2021-01-22 Oppdatert «Kjøpekontrakt salg av AS med oppgjørsansvarlig» – versjon 4.3:

 • Oppdatert versjon, Meglerstandard mars 2020
2021-01-18 Oppdatert «Hjemmelserklæring» – versjon 4.5:

 • Flettekoder for tidligere eier lagt inn i punkt 2.

Oppdatert «Kundeerklæring juridisk person» – versjon 4.5:

 • Lagt inn flettekoder for selger/kjøpers firmanavn, orgnr. og hovedkontakt (kontaktperson knyttet til oppdraget)
 • Det flettes info om selger dersom det ikke finnes kjøper på oppdraget, og info om kjøper dersom denne finnes på oppdraget

Oppdatert «Anbefaling til saksøker om å begjære bud stadfestet» – versjon 4.3:

 • Lagt inn flettekode for antall finn-annonser
2021-01-15 Ny mal «Seksjoneringsbegjæring» – versjon 4.5:

 • Ny mal for prosjekt, lansert mot versjon 4.5 pga. flettekoder som følger versjonen
2021-01-12 Oppdatert «Mottaker» – versjon 4.3:

 • Lagt til kode for å ekskludere malen dersom et dokument med referanse til malen flettes først og så sendes pr. e-post.
 • Følgende kode er lagt til helt i starten og slutten av malen:<!-- IF-OUTPUT: PDF --><!-- /IF-OUTPUT: PDF -->

Oppdatert «Kjøpekontrakt Prosjekt» – versjon 4.2

 • Retter skrivefeil i punkt 12: «Selgers kontraktsbrudd»
2021-01-06 Ny mal «Oppdragsavtale Prosjektsalg» – versjon 4.5:

 • Ny mal for prosjekt, lansert mot versjon 4.5 pga. flettekoder som følger versjonen
2021-01-04 Oppdatert «Alle flettekoder 4.5» – versjon 4.5:

 • Lagt til alle nye flettekoder som følger versjon 4.5