Vitecmaler Next 1.halvår 2022

Vi oppdaterer og vedlikeholder «Vitecmaler» i takt med nye versjoner av Next, basert på maldatabasen til NEF. I dette nyhetsbrevet vil du få en oversikt over når oppdateringene er lansert og hva som er endret. Vi viser for øvrig til nyhetsbrev for Next-versjoner som beskriver nye flettekoder og funksjonalitet knyttet til dokumentmalproduksjon.

Dato Mal / Beskrivelse
28.06.2022
 • Oppdatert Kundeopplysningsskjema Malen har forenklet koding og er delt opp i to maler; «Kundeopplysningsskjema selger» og «Kundeopplysningsskjema kjøper». I kategoriseringen er malen gjort faseuavhengig og mottaker er satt til systemstandard hhv. «Kjøper» og «Selger».
17.06.2022
 • Oppdatert Innfrielse lån/pant/utleggsforretning Opplistingen av pant ekskluderer innfridde lån, kjøpers pant og pant som ikke skal innfris.
16.06.2022
 • Oppdatert Pantedokument (sikring) I avnitt 8 Erklæring om sivilstand m.v. for hjemmelshaver(ne) er det lagt inn manglende celle «Fødselsnr/Org.nr» med flettekoder for idnummer.
 • Oppdatert Oppgjørsskjema selger Næring I avsnitt 4 Erklæring er det lagt inn et nytt tekstavsnitt
01.06.2022 Oppdatert malen Egenerklæring om konsesjonsfrihet (grønt skjema)

 • Versjonsnummer i vertikal i margen: Versjon 1.9 – 8.11.2021
 • Pkt. 8 E: Lagt til Botid før overtagelse kan avregnes mot bopliktstiden, jf. § 5 annet ledd fjerde setning.
 • Siste avsnitt side 2: Byttet ut «fylkesmannen» med «statsforvalteren»
 • Punkt 7 A: Lagt til «I tillegg må kravet til eiertid være oppfylt (odelshevdstid).
  Du kan lese mer om dette her.
 • Pkt. 8 A: Endret henvisning til arveloven til § 2 (3)
 • Pkt 8 E: Lagt til: Dersom gjenlevende ektefelle/samboer erverver eiendom fra avdød ektefelle/samboer som eier eller ved uskifte, skal botiden gjenlevende har gjennomført før overtagelsen regnes mot plikttiden.
25.05.2022 Oppdatert maler for næring iht. NEF’s oppdateringer

 • Fremleieavtale næringslokaler
  • Oppdatert 5 nye punkter: Miljøtiltak, Menneskerettigheter og Korrupsjon mv, Personvern, Andre data, Samordningsavtale for brannforebygging
 • Leieavtale Næringslokaler
  • Lagt til pkt. 13.2 Innhenting av forbruksdata for bla. energiforbruk
  • Lagt til  pkt. 16.4 Fokus på miljøeffektiv bruk av matrialer og produkter ved ved arbeider i leieobjektet
  • Lagt til pkt. 17.4 Fokus på miljøeffektive løsninger og materialer
  • Oppdatert 5 nye punkter: Miljøtiltak, Menneskerettigheter og Korrupsjon mv, Personvern, Andre data, Samordningsavtale for brannforebygging
  • Tilleggstekst:
   • Nytt punkt 26 vedr. Miljøavtale
   • Nytt punkt 27 Alternativ utvidet tekst
 • Kortidsleieavtale for handelslokaler
  • Lagt til pkt. 10 Personvern
  • Lagt til pkt. 11 Samordningsavtale for brannforebygging
  • Standardvilkår pkt. 5 har fått et ekstra avsnitt- fokus på miljøvennlige produkter og miljøeffektive løsninger
 • Standard avtale for co-working
  • Lagt til punkt om personvern i punkt 9
25.05.2022 Oppdatert skjøte

 • Tilpasset for kontraktsposisjon med to nye flettekoder i pkt. 2.
24.05.2022 Oppdatert Erklæring om pantefrafall

 • Retter tre skrivefeil.
23.05.2022 Oppdatert 5.3 versjoner av maler

 • SMS-signatur: Fikser feil med innrykk pr. tekstlinje.
 • Alle flettekoder: Lagt inn avsnitt som beskriver «Beløp som bokstaver», dvs. ny funksjon for $.BOKST() introdusert i Next 5.2
13.05.2022 Oppdatert Kjøpekontrakt Prosjekt

 • Prosjektets logo
 • Punkt om Garantier er oppdatert ihht. NEF’s kontraktsmal
 • Lagt til «klikkbare valgbokser» ved kapitler/avsnitt som har flere alternativer til innhold
 • Lagt til «hjelpeboks» som tipser om bruk av de «klikkbare valgboksene»
13.05.2022 Oppdatert maler med summeringsflettekode og tilhørende listeflettekoder til å inkludere «.alleposter»

 • Oppdragsavtale Prosjekt
  • oppdatert flettekode:
   • oppdrag.selgervederlagsum
   • oppdrag.selgerutleggogutgiftersum
 • Tilbudsbrev
  • oppdatert flettekode:
   • oppdrag.selgervederlagsum
   • oppdrag.selgervederlagmedprovsum
   • oppdrag.selgerutleggsum
   • oppdrag.selgerutgiftersum
 • Kjennelse ved fordeling av kjøpesum etter tvangssalg
  • oppdatert flettekode:
   • oppdrag.selgerutleggogutgiftersum
 • Forslag til fordelingskjennelse (Tvangssalg)
  • oppdatert flettekode:
   • oppdrag.selgerutleggogutgiftersum
04.05.2022 For Next 5.3

 • Oppdatert «Alle flettekoder»: Nye flettekoder lagt inn; flettekode for prosjektets logo, nyeste visning registrert på mottaker og malnavn/malkategori.
 • Ny mal «SMS-signatur» som eksempel på oppsett med flettekoder for avsender.
28.04.2022 Oppdatert Selvdeklarering PEP

 • Avkrysning «Intet av ovenstående» ligger nå pr. seksjon. Tidligere lå denne nederst i malen
 • Gjør justeringer i layout og overskriftsnivåer, slik at malen får bedre lesbarhet
 • Endrer flettekode [[operativmegler.brukerid]] til [[megler1.brukerid]] (ifm. endringer i flettekoder for roller Next 5.2)
06.04.2022 Oppdaterte maler Tvangssalg

 • «Kjennelse stadfestelse»
  • beløpsflettekoder uten desimaler
 • «Kjennelse ved fordeling av kjøpesum etter tvangssalg»
  • Tekstendring «Saken gjelder» på side 1 skal være: «Fordeling av kjøpesummen etter tvangssalg ved medhjelper jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-36»
01.04.2022 Nye maler Tvangssalg

 • «Kjennelse stadfestelse»
 • «Kjennelse ved fordeling av kjøpesum etter tvangssalg»

Visuell hjelp er aktivert i disse malene og de benytter en bunntekst med sidenummerering. Les mer om visuell hjelp i nyhetsbrevet for Next 3.0.

I tillegg er en motsatt parentes fjernet etter flettekode for oppdragsnummer i emnefeltet for e-post (malkategorisering) for dokumentet «Forslag til fordelingskjennelse (Tvangssalg)»

31.03.2022 Fjernet automatisk avkrysning i skjøte

I feltet «Bortfester har godkjent overdragelse…» på side 1 i skjøtet er automatisk avkrysning fjernet. Det vil si at ingen av sjekkboksene blir avkrysset når dokumentet produseres.

29.03.2022 Oppdatert 7 maler som hadde feil flettekode for oppdragsnummer i emnefeltet (malkategorisering)

 • Akseptbrev kjøper prosjekt
 • Følgebrev §12-garanti kjøper
 • Følgebrev sikring
 • Kjøpetilbud prosjekt
 • Oppgjørsbrev kjøper prosjekt (med garanti)
 • Sluttregning kjøper prosjekt
 • Varsel om manglende §12-garanti utbygger
11.03.2022 Oppdatert «Kundeerklæring juridisk person»

 • Malnavn er endret til «Erklæring juridisk person». Overskriften i malen og emnefeltet ved sending på e-post er også oppdatert med ny tekst.
15.02.2022 Oppdatert «Hjemmelsoverføring»

 • Lagt inn flettekoder for innsender og referansenr Kartverket som ved en feil ble endret 17. august 2021
11.02.2022 Fjerner ligaturer fra malinnhold, slik at tekst som kopieres ut fra PDF forblir inntakt. Dette er en oppdatering av css, så maler med/uten kobling til Vitec stilark er oppdatert. Kundemaler kan oppdateres ved å legge inn følgende i <style> taggen i en mal:
* { font-variant-ligatures: none; }Vitecmaler som er oppdatert:

 • Hjemmelserklæring
 • Hjemmelsoverføring
 • Pantedokument (Sikring)
 • Skjøte
 • Vitec Bunntekst Sikring
 • Vitec Bunntekst Skjøte
 • Vitec Stilark
08.02.2022 Skjøte, Hjemmelserklæring og Hjemmelsoverføring har fått forbedringer på automatisk avkrysninger. Disse er nå basert på flettekoder som tidligere ble utviklet i  forbindelse med administrasjon av objektstyper (Next 4.3).

  • Skjøte
   • Autmatisk avkrysning
    • Bruk av grunn: avkrysning basert på flettekode eiendom.typegrunn
    • Type bolig: avkrysning basert på flettekode eiendom.typebolig
   • Punkt 10 «Erklæring om sivilstand» har logikk som gjør at punktet vises når det finnes grunneier og/eller hjemmelshaver registrert
  • Pantedokument (Sikring)
   • Tekstlige forbedringer
    • Ledetekster
     • «Innsenders navn (rekvirent):»
      • tidligere «Innsenders navn:»
     • «Postnummer:»
      • tidligere «Postnr:
     • «Fødselsnummer/Organisasjonsnummer»
      • tidligere «(Under-) organisasjonsnr/fødselsnr.»
    • Fjerner store bokstaver i ledetekster og justerer opp tekststørrelse, samt endrer til svart farge
    • Avkrysninger:
     • flytter teksten «Ja» og «Nei» til å ligge etter avkrysningsboksene
     • Fjerner store bokstaver i ledetekstene
   • Punkt 8 «Erklæring om sivilstand […]» har logikk som gjør at punktet vises når det finnes grunneier og/eller hjemmelshaver registrert
   • Vitneunderskrifter skal kun vises én gang – helt nederst i skjemaet.
     • Legger inn vitec-if, slik at vitneunderskriftene vises nederst i underskrifts-seksjonen – når punkt 8 ikke blir vist.
  • Hjemmelserklæring
   • Automatisk avkrysning
    • Bruk av grunn: avkrysning basert på flettekode eiendom.typegrunn
    • Hva brukes andelen til? avkrysning basert på flettekode eiendom.typebolig
  • Hjemmelsoverføring
   • Automatisk avkrysning
    • Hva brukes andelen til? avkrysning basert på flettekode eiendom.typebolig
18.01.2022
  • Følgebrev tinglyst pantedokument: forbedring i spørringer som henter enten depotdokument av typen «Pantedokument kjøper» eller pantedokument markert med «Kjøpers pant». Nå forhindres det at samme tekst vises to ganger.
  • Skjøte I punkt 3 er det lagt inn en forenkling av avgiftsgrunnlagsforklaringen for å unngå misforståelser hos Kartverket, som har vært i dialog med flere kunder om dette. Når eieformen er sameie og det finnes fellesgjeld vises følgende tekst før «Vi erklærer at overføringen […]».
   • NY: «Inkl. fellesgjeld. »
   • GML: «Markedsverdi + Fellesgjeld kr $.UD([[eiendom. fellesgjeld]]),- »
  • Alle flettekoder 5.2 er oppdatert med nye flettekoder for prosjekt og nye flettekoder for hovedkontakt på oppdraget (firmakontakter).
   • Presisering i ledeteksten for flettekode [[oppdrag.boligselgerforsikringbestilt]]. Denne gjelder nå også for Fremtind Forsikring.
12.01.2022 For Next 5.2

 • Oppdragsavtale og Oppdragsavtale Prosjekt har fått oppdaterte flettekoder i tekstavsnittene for medhjelper, slik at «Megler 2» sine flettekoder fremdeles benyttes. I Next 5.2 er det lagt opp en egen medhjelper-rolle på objektet. I en overgangsfase beholdes eksisterende tekstavsnitt, slik at kunder får etablert rutine med å ta det nye feltet i bruk på objekter som kommer for salg.
 • Alle flettekoder 5.2 er oppdatert med nye flettekoder som beskrevet i nyhetsbrevet.