Vitecmaler Next 2. halvår 2019

Vi oppdaterer og vedlikeholder «Vitecmaler» i takt med nye versjoner av Next. Her vil du få en oversikt over når oppdateringene er lansert og hva som er endret. Vi viser for øvrig til nyhetsbrev for Next-versjoner som beskriver nye flettekoder og funksjonalitet knyttet til dokumentmalproduksjon.

Dato Mal / Beskrivelse
30.12.2019 Oppdater mal «Erklæring om pantefrafall» – versjon 4.0:

 • Endret tekst i erklæring basert på tilbakemelding fra Eiendom Norge
23.12.2019 Ny tvangssalgsmal – versjon 4.0:

 • Forslag til fordelingskjennelse (Tvangssalg)
20.12.2019 Oppdatert tre maler med felter og flettekoder for tvangssalg – versjon 4.0:

 • Innfrielse lån/pant/utleggsforretning (endret også navn fra «Innfrielse lån/utleggspant»)
 • Oppgjørsbrev kjøper — systemmal
 • Oppgjørsbrev selger — systemmal
18.12.2019 Oppdatert «Alle flettekoder 4.1» – versjon 4.1:

 • Lagt til uteglemte flettekoder:
  • [[meglerkontor.markedsforingsnavn]]
  • [[meglerkontor.besokspostnr]]
  • [[meglerkontor.besokspoststed]]
 • Justert rekkefølgen på flettekoder for megleravdeling
11.12.12019 Oppdatert «Oppdragsavtale» – versjon 4.0:

 • Lagt til flettekoder for «Andre utgifter» med tilhørende sumlinje
 • Lagt til summering av alle kostnader for vederlagstypene timer og fastpris
 • Justert kode for «pene» sideskift enkelte steder

Oppdatert «Alle flettekoder 4.1» – versjon 4.1:

05.12.2019 Oppdatert «Innfrielse lån/utleggspant» – versjon 4.0:

 • Lagt til oppramsing av alle lån og pantedokumenter knyttet til mottaker (panthaver)
02.12.2019 Oppdatert «Hjemmelsoverføring» – versjon 3.0:

 • Avkrysning for bruk av grunn; Bolig, Fritid eller Næring
 • Endring av opplisting av selgere – samme som for skjøtene
 • Justering av flere kolonner
29.11.2019 Syv nye tvangssalgsmaler – versjon 4.0:

 • Anmodning om beboerliste Folkeregisteret (Tvangssalg)
 • Begjæring om utstedelse av skjøte/hjemmelsdokument (Tvangssalg)
 • Foreleggelse av bud og melding om begjæring av stadfestelse (Tvangssalg)
 • Innkreving av kjøpesum fra kjøper (Tvangssalg)
 • Innkreving av kjøpesum ved anke (Tvangssalg)
 • Oppgjørsbrev saksøkte (Tvangssalg)
 • Varsel til kjøper ved forsinket betaling (Tvangssalg)

Oppdatert malene «Oppgjørsoppstilling kjøper» og «Oppgjørsoppstilling selger» – versjon 4.0:

 • Tilpasset kolonner for desimaltall (større bredde)
 • Fjernet ,- etter flettekoder for beløp
26.11.2019 Oppdatert «Kjøpekontrakt» – versjon 3.0:

 • Fjernet kategorisering mot oppdragstyper pga. ulike oppdragstyper hos kunder
11.11.2019 Syv nye tvangssalgsmaler – versjon 4.0:

 • Anmodning om tilgang til salgsobjekt (Tvangssalg)
 • Begjæring om bistand til takst (Tvangssalg)
 • Bekreftelse på mottatt tvangssalgsoppdrag
 • Erklæring fra saksøkte
 • Varsel om heving av tvangssalg
 • Varsel om tvangssalg til saksøker
 • Varsel om tvangssalg til saksøktes husstand

Oppdatert fem tvangssalgsmaler med forbedret tekst og nye flettekoder, samt fjernet kategorisering til oppdragstype – versjon 4.0:

 • Anbefaling til saksøker om å begjære bud stadfestet (Tvangssalg)
 • Anmodning om stadfestelse til tingretten (Tvangssalg)
 • Fravikelsesbegjæring fra kjøper etter overtakelse (Tvangssalg)
 • Varsel om tvangssalg til saksøkte
 • Varsel om tvangssalg til panthaver/rettighetshaver
05.11.2019 Oppdatert «Oppgjørsskjema kjøper» – versjon 3.0 og 4.0:

 • Nye felter for PEP
 • La flettekoder for adresse og oppdragsnr. på samme linje
 • Flyttet på øvrige felter for å utskrift på én side (med inntil to kjøpere)
 • 4.0-versjon: Kategorisert med kategori «Oppgjørsskjema»

Oppdatert «Oppgjørsskjema selger» – versjon 3.0 og 4.0:

 • La flettekoder for adresse og oppdragsnr. på samme linje
 • 4.0-versjon: Kategorisert med kategori «Oppgjørsskjema»

Oppdatert «Akseptbrev kjøper», «Akseptbrev kjøper prosjekt» og «Akseptbrev selger» – versjon 3.0:

 • La inn oppdaterte oppgjørsskjema, ref. punktene over
31.10.2019 Endret «Følgebrev pantesperre/urådighet aksje» – versjon 3.0:

 • Endret navn
 • Gjelder kun aksjeboliger
 • Mottaker = forretningsfører

Ny mal: «Følgebrev sikring» – versjon 3.0:

 • Gjelder fast eiendom, andel og seksjon
 • Mottaker = tinglysingsetat

Fikset feil med referanser til bunntekstmaler som medførte at PDF ikke kunne produseres:

 • Oppdragsavtale
 • Kjøpekontrakt
 • Kjøpekontrakt prosjekt – versjon 3.0 og 4.0
24.10.2019 To nye maler – versjon 3.0:

 • Kundeerklæring juridisk person
 • Selvdeklarering PEP

Oppdatert «Oppgjørsskjema kjøper», «Akseptbrev kjøper» og «Akseptbrev kjøper prosjekt» – versjon 3.0:

 • Nye felt for formålet med handelen
 • Nye felt for kjøpesum inkl. omk. overføres samlet fra bank
 • Justert rekkefølgen på feltene
 • Oppramsing av felt for tilgodehavende det antall ganger det er kjøpere

Oppdatert «Oppgjørsskjema selger» og «Akseptbrev selger» – versjon 3.0:

 • Nye felt for eventuelle uavklarte krav/offentlige utlegg
 • Når flere selgere: avkrysning for delt oppgjør
 • Justert rekkefølgen på feltene
 • Oppramsing av felt for tilgodehavende det antall ganger det er selgere
 • Nytt felt for beskjed til oppgjør

Oppdatert «Oppgjørsskjema kjøper» og «Oppgjørsskjema selger» – versjon 4.0:

 • Samme endringer som for versjon 3.0
 • I tillegg er malene koblet til ny dokumentkategori «Oppgjørsskjema»
23.10.2019 Oppdatert «Alle flettekoder 4.0» – versjon 4.0:

 • Lagt til flettekode for QR-kode
 • Endret visuell hjelp til kun å gjelde første avsnitt («Aktiviteter»)
 • Lagt til uteglemte flettekoder for saksøkte
21.10.2019 Nye prosjekt- og tvangssalgsmaler – versjon 3.0:

 • Forskuddsbetaling kjøper prosjekt
 • Kjøpetilbud prosjekt
 • Oppgjørsbrev kjøper prosjekt (med garanti)
 • Sluttregning kjøper prosjekt
 • Varsel om manglende §12-garanti utbygger
 • Vedlegg skjøte/hjemmelsoverføring prosjekt – fullmakt kjøper
 • Vedlegg skjøte prosjekt – erklæring boligseksjon

Nye maler – versjon 4.0:

 • Erklæring fra panthavere/rettighetshavere (Tvangssalg)
 • Erklæring om pantefrafall
 • Restgjeldsforespørsel ved oppgjør Tvangssalg — systemmal
 • Saldoforespørsel Tvangssalg — systemmal

Oppdatert tre maler – versjon 3.0:

 • Akseptbrev kjøper prosjekt: Kalkulering 10% av kjøpesum
 • Eierskiftemelding forretningsfører: Endret skrivefeil
 • Følgebrev §12-garanti kjøper: Lagt til flettekoder for prosjektnavn og alfanavn
 • Kjøpekontrakt prosjekt: Fjernet flettekoder for grunneier, samt kjøpers KID (tilhører versjon 4.0). La til flettekoder for prosjektnavn og alfanavn.

Oppdatert fem maler – versjon 4.0:

 • Anmodning pantefrall: Endret til systemmal, samt lagt inn flettekoder for oppramsing av pant tilhørende mottaker
 • Kjøpekontrakt prosjekt: Lagt til flettekoder for prosjektnavn og alfanavn, samt hjemmelshaver
 • Oppgjørsskjema kjøper: Kategorisert med dokumentkategori «Oppgjørsskjema»
 • Oppgjørsskjema selger: Kategorisert med dokumentkategori «Oppgjørsskjema»
 • Restgjeldsforespørsel ved oppgjør: Lagt inn flettekoder for oppramsing av pant tilhørende mottaker
17.10.2019 Oppdatert «Alle flettekoder 4.0» – versjon 4.0:

 • Lagt til nye flettekoder for versjon 4.0
11.10.2019 Kjøpekontrakt – versjon 3.0:

 • Lagt til flettekode for meglerkontorets org.nr. helt i begynnelsen av kontrakten
10.10.2019 Nye oppgjørsmaler – versjon 4.0:

 • Eierskiftemelding og restanseforespørsel kommune
 • Erklæring om sletting
 • Forkjøpsrett benyttet, brev opprinnelig kjøper
 • Følgebrev sletting av sikring
 • Følgebrev tinglysing
 • Følgebrev tinglyst pantedokument
 • Inneståelseserklæring
 • Innfrielse lån/utleggspant
 • Innfrielse restanse grunneier
 • Innfrielse restanse kommune
 • Klargjøringsbrev oppgjør selger
 • Klargjøringsbrev oppgjør kjøper
 • Oppgjørsbrev forretningsfører (sluttmelding)
 • Oppgjørsbrev selger — systemmal
 • Oppgjørsbrev kjøper — systemmal
 • Oppgjørsoppstilling kjøper
 • Oppgjørsoppstilling selger
 • Restgjeldsforespørsel ved oppgjør
 • Restanseforespørsel forretningsfører
 • Restasnseforespørsel grunneier
 • Sletting av foreldet pant (30 år)
10.10.2019 Tre nye prosjektmaler – versjon 3.0:

 • Akseptbrev kjøper prosjekt (med meglerkontorets org.nr. helt i begynnelsen av kontrakten)
 • Følgebrev §12-garanti til kjøper
 • Kjøpekontrakt prosjekt

Endret mal «Følgebrev pantesperre/urådighet aksje» – versjon 3.0:

 • Endret til også å gjelde selveier/eierseksjon. Malen er døpt om til «Følgebrev sikring/pantesperre».