Vitecmaler Next 2.halvår 2021

Vi oppdaterer og vedlikeholder «Vitecmaler» i takt med nye versjoner av Next, basert på maldatabasen til NEF. I dette nyhetsbrevet vil du få en oversikt over når oppdateringene er lansert og hva som er endret. Vi viser for øvrig til nyhetsbrev for Next-versjoner som beskriver nye flettekoder og funksjonalitet knyttet til dokumentmalproduksjon.

Dato Mal / Beskrivelse
20.12.2021 Kjøpekontrakt er døpt om til «Kjøpekontrakt AS-IS», samtidig som vi har lagt ut en ny vitecmal «Kjøpekontrakt FORBRUKER». Følgende tekstavsnitt har fått helt ny tekst:

 • Punkt 7: «Selgers mangelansvar og kjøpers undersøkelsesplikt»
  • I AS-IS malen heter overskriften «Forbehold om eiendommens tilstand, selgers mangelansvar og kjøpers undersøkelsesplikt»
 • Punkt 9: «Konsekvenser av mislighold – Reklamasjon»

Nye tekster er tilpasset eierform og vi har pr. punkt lagt inn tre omkringliggende vitec-if for å differensiere innholdet:

 • Verken andel, aksje eller obligasjon
 • Andel
 • Aksje eller obligasjon
18.12.2021
 • Oppdatert webfont Vitecmalene benytter Google Open sans, men kun med skrifttype normal og fet. Ref. endring 2021-09-27 beskrevet under, så er malene med referanse til webfonten oppdatert. Endringen er lagt inn for å redusere filstørrelsen i PDF-dokumenter.
10.11.2021
 • Oppdatert 48 maler med ny listeflettekode for navn, slik at det ikke flettes v/fullmektig eller v/kontaktperson i alle sammenhenger, eks. [[*selger.navn]] er endret til  [[*selger.navnutenfullmektigogkontaktperson]]. Malen «Alle flettekoder» viser hvilke relasjoner «navnutenfullmektigogkontaktperson» kan benyttes på.
 • «Pantedokument (sikring)» har fått samme endring som «Skjøte» datert 20. oktober 2021 med hensyn til visning av side 3:
  • Punktet «8. Erklæring om sivilstand mv. for hjemmelshaver(ne)» vises uavhengig av om det finnes grunneier
  • I tilknytning til underskriftfeltet flettes både grunneieres og hjemmelshaveres navn
29.10.2021 Oppdatert «Saldoforespørsel» og «Saldoforespørsel (Tvangssalg)» – versjon 4.5

Endret emnefelt på e-posten til «Saldoforespørsel <adresse> (ref. <oppdragsnr.>)»

Oppdatert «Alle flettekoder» – versjon 5.1

Nye eksempelspørringer til sist i malen:

 • «større eller mindre enn»
 • trekke ut et visst antall fra en liste
22.10.2021 Oppdatert «Kjøpekontrakt sag av AS med oppgjørsansvarlig» – versjon 4.5

Delte opp hjelpeboks i punkt 3.1 til tre hjelpebokser slik at disse blir grønne når teksten settes inn.

20.10.2021 Oppdatert «Følgebrev §12-garanti kjøper» – versjon 5.0

 • Endret til riktig prosent (fra 2% til 3%),
 • Endret til riktig gyldighet av garantien (fra to til fem år).

Jfr. Buofl. § 12.

Oppdatert «Skjøte» – versjon 5.1

 • Lagt inn flettekoder for hjemmelshaver når det ikke finnes grunneier, og at feltene for bortfesters samtykke flettes blankt dersom hverken hjemmelshaver eller grunneier finnes på oppdraget.
 • Endret slik at side 3 alltid flettes uavhengig av om det finnes hjemmelshaver eller grunneier.

Jfr. Statens Kartverk

19.10.2021 Oppdatert «Selvdeklarering PEP» – versjon 4.2

La inn avkrysning for «Intet av ovenstående» nederst, samt justerte noen punkter for å få plass til alt på én side.

18.10.2021 Oppdatert «Oppdragsavtale» – versjon 5.1

La inn foreach-flettekode for å flette også kladdede posteringer for selgers vederlag, utlegg og andre utgifter. Denne kom i versjon 5.1.

29.09.2021 Oppdatert «Følgebrev §12-garanti kjøper» – versjon 3.0

Rettet opp slik at det står riktig % etter ferdigstillelse (endret fra 3% til 5%).

27.09.2021 Oppdatert webfont

Fikser feil med forhåndsvisning av PDF. En oppdatert versjon av en webfont fra Google (Open sans) medførte at miniatyr- og fullskjermbilder på side Dokumenter ga skriftproblemer i forhåndsvisningen. Følgende maler er oppdatert:

 • Hjemmelserklæring
 • Hjemmelsoverføring
 • Pantedokument (Sikring)
 • Skjøte
 • Systemmaler
  • Vitec Bunntekst Sikring
  • Vitec Bunntekst Skjøte
  • Vitec Stilark
22.09.2021 Oppdatert «Pantedokument (Sikring)» – versjon 5.1

 • Bedre tabellstruktur, slik at dokumentet forblir to-sidig når det er mange selgere.
15.09.2021 Oppdatert «Oppdragsavtale næringssalg» – versjon 4.5

 • La inn flettekode for akseselskapets navn og orgnr. i pkt. 2
 • La inn flettekode for fullmektig i pkt. 2, med if-flettekode for å fjerne avsnitt dersom fullmektig ikke finnes
 • La inn mulighet for å huke av flere sjekkbokser i pkt. 6 og 7.3
08.09.2021 Oppdatert «Oppgjørsoppstilling selger» – versjon 4.0

 • If-flettekode på timeliste: Flettes kun dersom det ikke er Prosjektsalg
01.09.2021 Oppdatert «Alle flettekoder 5.1» – versjon 5.1

 • La inn eksempel på kalkulering uten desimaler
 • Rettet feil med foreach på spørring mot parkeringsplass som lå rundt siste del av malen
27.08.2021 Oppdatert «Alle flettekoder 5.1» – versjon 5.1

La inn alle nye flettekoder for versjon 5.1

17.08.2021 Oppdaterte diverse maler – versjon 5.1

 • Hjemmelserkæring
 • Hjemmelsoverføring
 • Kjøpekontrakt
 • Kjøpekontrakt prosjekt
 • Oppdragsavtale
 • Oppdragsavtale prosjektsalt
 • Pantedokument (sikring)
 • Skjøte

Oppdatert med endret flettekode for kontakt uten fullmektig/kontaktperson, samt ny flettekode for eierbrøk arving (begge følger versjon 5.1).

13.07.2021 Ny mal «Kjøpsfullmakt» – versjon 4.5

 • Har vært ute tidligere, men er blitt borte
12.07.2021 Oppdatert «Egenerklæring om konsesjonsfrihet (grønt skjema)» og «Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (rødt skjema)» – versjon 4.5

 • Kategorisert til oppdragskategorigruppe «Næringssalg» (i tillegg til øvrige grupper)
01.07.2021 Oppdatert maler som benyttet bakgrunnsfarger med rgba-kode. Fikser feil med tekstfarge i forhåndsvisningen

 • Akseptbrev kjøper prosjekt
 • Akseptbrev kjøper
 • Akseptbrev selger
 • Oppgjørsskjema kjøper Næring
 • Oppgjørsskjema kjøper
 • Oppgjørsskjema selger Næring
 • Oppgjørsskjema selger
 • Overtakelsesprotokoll
 • Pro-Contra skjema
 • Rekvisisjon info forretningsfører
 • Rekvisisjon restgjeld