Vitecmaler Next 2018

Vi oppdaterer og vedlikeholder «vitecmaler» i takt med nye versjoner av Next. Her vil du få en oversikt over når oppdateringene er lansert og hva som er endret. Vi viser for øvrig til nyhetsbrev for Next som beskriver nye flettekoder og funksjonalitet knyttet til dokumentmalproduksjon.

Oversikt Vitec malpakke (Excelark)

Dato Mal / Beskrivelse
2018-11-29 Alle flettekoder 2.0 (NY):

  • Oppdatert med nye flettekoder Next versjon 2.0
  • Navngitt med «2.0 (NY)» i en kort periode utført 03.12.18
2018-11-23 Hjemmelserklæring:

  • Oppdatert flettekoder for matrikkel (likt som i andre Kartverkskjemaer)
2018-10-15 Alle flettekoder:

  • Oppdatert med nye flettekoder Next versjon 1.9.4
2018-08-20 Skjøter og pantedokumenter 2- sidig og 3-sidig:

  • Opprettet 2-sidige versjoner av malene (Skjøte, Tvangssalgsskjøte, Pantedokument og Pantedokument andel)
  • Navngitt med «2-sidig» og «3-sidig»
  • Fiks på feil i pantedokument utført 22.08.18
2018-08-20 Egenerklæring om konsesjonsfrihet og Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt grense:

  • Oppdatert ihht. endringer som trådte i kraft 1. september 2017
2018-08-10 Alle flettekoder:

  • Oppdatert med nye flettekoder Next versjon 1.9