Vitecmaler Next 1. halvår 2019

Vi oppdaterer og vedlikeholder «vitecmaler» i takt med nye versjoner av Next. Her vil du få en oversikt over når oppdateringene er lansert og hva som er endret. Vi viser for øvrig til nyhetsbrev for Next som beskriver nye flettekoder og funksjonalitet knyttet til dokumentmalproduksjon.

Dato Mal / Beskrivelse
28.06.2019 Tilbudsbrev – versjon 2.1:

 • Oppdatert med forbedret design, oppsett og flettekoder
25.06.2019 Diverse maler oppdatert med nyere oppsett, tekstinnhold og flettekoder, samt kategorisert for nye kommunale mottakere på flere av disse – versjon 2.1:

 • Pro-contra skjema
 • Rekvisisjon info brannvesen
 • Rekvisisjon info e-verk
 • Rekvisisjon info ferdigattest
 • Rekvisisjon info forretningsfører
 • Rekvisisjon info grunneier
 • Rekvisisjon info kommunen
 • Rekvisisjon info velforening
 • Rekvisisjon restgjeld
 • Transporterklæring

Maler oppdatert med småfiks – versjon 2.1:

 • Akseptbrev selger (ny flettekode komplettmatrikkelutvidet i overskrift)
 • Avsender (fjernet «padding»)
 • Mottaker (fjernet «padding»)
 • Vitec Bunntekst (fjernet «padding»)
 • Vitec Bunntekst Kontrakt (fjernet «padding»)
20.06.2019 Oppdragsavtale – versjon 2.1:

 • Oppdatert med forbedret design og bruk av nye flettekoder
 • Kategorisert med referanse til Vitec Bunntekst Oppdragsavtale(NY)

Vitec Bunntekst Oppdragsavtale (NY)

 • Sidetall og signeringsfelt

Kjøpekontrakt – versjon 3.0:

 • Fikset feil med avsnittsnummerering
18.06.2019 Alle flettekoder 3.0:

 • Fikset kategorisering som Systemmal
12.06.2019 Alle flettekoder 3.0:

 • Oppdatert med flere nye flettekoder i Next versjon 3.0
 • Lagt inn eksempler på ulike spørringer (razor-koder i if-flettekoder)
07.06.2019 Alle flettekoder 3.0:

 • Oppdatert med nye flettekoder i Next versjon 3.0
 • Merk at visuell hjelp (som beskrevet i Nyhetsbrev Next 3.0) foreløpig ikke er aktivert pga. en feil vi har oppdaget vedrørende bruk av flere flettekoder i samme html-tag. Dette blir korrigert om kort tid.

Kjøpekontrakt – versjon 3.0:

 • Slått sammen vanlig kjøpekontrakt og kjøpekontrakt for oppgjørsoppdrag
 • Forbedret nummerering og referanse til avsnitt
 • Benyttet flere nye flettekoder
 • Bedret oppsett av kjøpers omkostninger og valg av boligkjøperforsikring

Overtakelsesprotokoll – versjon 2.1:

 • Forbedret oppsett/stil
06.06.2019 Diverse maler oppdatert med nyere oppsett, tekstinnhold og flettekoder – versjon 2.1:

 • Akseptbrev kjøper
 • Akseptbrev selger
 • Anbefaling til saksøker om å begjære bud stadfestet
 • Anmodning om stadfestelse til tingretten
 • Anmodning pantefrafall
 • Budskjema
 • Eierskiftemelding forretningsfører
 • Eierskiftemelding grunneier — også versjon 3.0 med grunneier som mottaker
 • E-post signatur
 • Formuesverdi-fullmakt
 • Fravikelsesbegjæring fra kjøper etter overtagelse
 • Følgebrev selger prospekt (e-post)
 • Kjøpsfullmakt
 • Pantesperre/urådighet aksje
 • Salgsfullmakt
 • Utsendelse prospekt (e-post) — het tidligere «Oversendelse prospekt»

Diverse nye maler – versjon 2.1:

 • Følgebrev pantesperre/urådighet aksje
 • Grunnlag brevmal generell
 • Grunnlag brevmal kjøper
 • Grunnlag brevmal selger
 • Grunnlag brevmal selger og kjøper
 • Grunnlag brevmal tabell
 • Transportfullmakt aksje
29.05.2019 Hjemmelserklæring – versjon 2.0:

 • Slått sammen hjemmelserklæring for andel og fast eiendom
 • Lagt inn flettekode for brl.andel
 • Lagt inn sjekkbokser
 • Kategorisert i fase «Klargjøring» og «Til salgs» i tillegg til «Kontrakt»
22.05.2019 Pantedokumenter (sikringer) – versjon 2.0:

 • Slått sammen pantedokumenter for andel og fast eiendom
 • Lagt inn flettekode for prisantydning i beløpsfelt som fletter dersom boligen ikke er solgt
 • Kategorisert i fase «Klargjøring», «Til salgs» og «Kontrakt, i tillegg til «Oppgjør»
08.05.2019 Pantesperre – versjon 2.0:

 • Oppdatert oppsett
 • Justert tekstinnhold og flettekoder
02.05.2019 Skjøter prosjekt 2-sidig og 3-sidig – versjon 2.0:

 • Justerte størrelsen på felt for avgiftsgrunnlag og avtaler som skal tinglyses
10.04.2019 Skjøter prosjekt 2-sidig og 3-sidig – versjon 2.0:

 • Endet tekst for avgiftsgrunnlag
08.04.2019 Skjøter 2- sidig og 3-sidig – versjon 2.0:

 • Slått sammen skjøter for bruktsalg og tvangssalg
 • Erstattet Tvangsalgsskjøte med Skjøte prosjekt (NY)
26.03.2019 Rekvisisjon info kommunen – versjon 1.9:

 • Fjernet doble rader
 • Endret flettekode for matrikkel (ny: «komplettmatrikkelutvidet»)
 • Lagt inn flettekode for ledetekst selgers fødselsdato/org.nr.
22.03.2019 Avsender – versjon 2.1:

 • Fjernet «Avsender 2»
 • «Opprydninger» i koden

Mottaker – versjon 2.1:

 • La til ekstra rader for tilpasning til vinduskonvolutt
 • Uthevet skrift på mottakernavn
01.03.2019  Egenerklæring om konsesjonsfrihet (Grønt skjema) og Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt grense (Rødt skjema) – versjon 2.1:

 • Navngitt med «(Grønt skjema)» / «(Rødt skjema)»
25.02.2019 Hjemmelsoverføring – versjon 1.9:

 • Lagt inn sjekkbokser
 • Lagt inn flettekoder for eierbrøker
05.02.2019 Saldoforespørsel (Tidligere «Innhent restgjeld») – versjon 1.8:

 • If-flettekoder for å flette ansvarlig megler/saksbehandler
 • Fjernet overflødige rader for lån
 • Gitt nytt navn
01.02.2019 Skjøter 2- sidig og 3-sidig – versjon 1.9:

 • Bedre logikk for å sette kryss for oppgjørsoppdrag (ikke utlyst på det frie marked)
 • Fiks på feil med PDF i Edge
29.01.2019 Kjøpekontrakt – versjon 2.1:

 • Forbedret tekstinnhold
 • Automatisk nummerering av punkter
 • Referanser til punkter
 • Benyttet flere nye flettekoder
 • Kategorisert med referanse til Vitec Bunntekst kontrakt (NY)

Vitec Bunntekst kontrakt (NY):

 • Sidetall og signeringsfelt
25.01.2019 Pantedokumenter (sikringer) – versjon 1.9:

 • Lagt inn noen flettekoder
 • «Opprydninger» i koden
21.01.2019 Egenerklæring om konsesjonsfrihet og Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt grense – versjon 2.0:

 • Oppdatert ihht. endringer som trådte i kraft 1. oktober 2018
 • Logikk på fletting av et skjema pr. kjøper
16.01.2019 Alle flettekoder 2.1 (NY):

 • Oppdatert med nye flettekoder Next versjon 2.1
 • Sortert flettekodene
 • Navngitt med «2.1 (NY)»