Next Hjelpesider

Kontakt oss

Ring oss på telefon 22 99 20 55

Logg inn i selvbetjeningsportal

Se driftsstatus på tjenester

Åpningstider

Mandag – fredag kl. 08:30 – 16:30

Priser og forutsetninger

Brukerstøtte, veiledning, tjenester og bistand til feilsøking faktureres iht. gjeldende avtale.

Vitec forutsetter at personen som registrerte henvendelsen har tilstrekkelig fullmakt på vegne av sitt firma til å be Vitec utføre arbeid. Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe kostnader forbundet med dette. Dersom du er usikker ber vi deg kontakte din superbruker eller administrator først.
Fjernhjelp

Vi benytter TeamViewer for fjernhjelp

Fjerntilgang og support via Internett med TeamViewer

Fjerntilgang og support via Internett med TeamViewer