Wordmaler for næring i Next 5.7 

Som omtalt i nyhetsbrevet for Next 5.7 har vi nå levert wordmaler fra Forum for Næringsmeglere. Fokuset har vært å levere en komplett pakke med kontrakter, leieavtaler og oppdragsavtaler, slik at næringskunder kan benytte dette i det daglige arbeidet i Next. Versjonen er ikke klargjort for at kunder selv kan opprette egne wordmaler. Ny funksjonalitet kommer i 2023 og Vitec vil vedlikeholde næringsmalene fortløpende, det vil si sjekke om det finnes oppdaterte versjoner, bestille manglende flettekoder og innhente erfaringer med det nye malformatet i Next.

Les mer

Next Hub -versjon 5.7

For å benytte forbedringer i Hub 5.7 må Next 5.7 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket.

Partnere kan kontakte kundeservice for å få opprettet produkter med de funksjonene de trenger. Etter at et produkt er opprettet, vil alle Next-installasjoner kunne aktivere tilgang til produktet. Ønskes en egen bestillingsknapp i Next, se eget dokument «Next Ordreintegrasjon» på https://hub.megler.vitec.net.

Les mer

Next – versjon 5.7

I versjon 5.7 lanseres de første delene av prosjektene for både nytt ledelsesverktøy og internkontroll. Det er begrenset med funksjonalitet, men det er viktige trinn i utviklingen av innsiktsverktøyene som vi ønsker å vise for våre brukere. Versjonen har også ny funksjonalitet som effektiviserer bruken av sjekklister på et objekt.

 • Next leder: Oversiktsside som er tilgjengelig for brukere med tilhørende rettighet
 • Next Internkontroll: Faglig vurdering av meglere og avdelinger for brukere med tilhørende rettighet
 • Tosporet budsystem: bud fra privat, profesjonell aktør
 • Administrasjon: nye innstillingsområder for aktivitetstyper, kundekategorier og objektstyper
 • Oversiktssider objekt: «Huskelapp»: Muligheter for oppdragsnotater
 • Kommunikasjonslogg på oppdrag: Side for samling av e-post og SMS

Les mer

Next Hub -versjon 5.6

For å benytte forbedringer i Hub 5.6 må Next 5.6 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket.

Partnere kan kontakte kundeservice for å få opprettet produkter med de funksjonene de trenger. Etter at et produkt er opprettet, vil alle Next-installasjoner kunne aktivere tilgang til produktet. Ønskes en egen bestillingsknapp i Next, se eget dokument «Next Ordreintegrasjon» på https://hub.megler.vitec.net.

Les mer

Next – versjon 5.6

I versjon 5.6 er fokuset på hvitvasking og risikoklassifiseringsskjemaet som benyttes for kontroll av oppdragsgivere og kjøpere. I administrasjon av sjekklister er det nå utviklet flere nyttige verktøy som gjør det mulig å implementere skjema for risikoklassifisering inn i sjekklister.

Videre inneholder versjonen ny funksjonalitet på følgende områder:

 • Tosporet budløsning – bud fra profesjonell aktør (Del 1)
 • Utbyggers forbehold
 • Feltadministrasjon: fast innhold i tekstfelter basert på oppdragstyper, eierformer og objektstyper ved opprettelse av nye oppdrag.

Les mer

Next HUB – versjon 5.5

For å benytte forbedringer i Hub 5.5 må Next 5.5 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket.
Merk: Kunder vil oppdateres direkte fra Hub 5.3 til Hub 5.5. Se eget nyhetsbrev for hva vi leverer i Next Hub 5.4

Partnere kan kontakte kundeservice for å få opprettet produkter med de funksjonene de trenger. Etter at et produkt er opprettet, vil alle Next-installasjoner kunne aktivere tilgang til produktet. Ønskes en egen bestillingsknapp i Next, se eget dokument «Next Ordreintegrasjon» på https://hub.megler.vitec.net.

Les mer

Next – versjon 5.5

I denne versjonen av Next fortsetter fokuset på hovedområdene for utvikling med ytterligere funksjonalitet knyttet til:

 • Sjekkliste-administrasjonen kan nå utføres fra administrasjonssiden i Next. Funksjonalitet som man kjenner fra Next Office er implementert.
 • Utbyggers forbehold: Første del av utviklingen der man kan registrere forbehold fra utbyggers side på master og varsling til meglerne på oppdraget
 • Next Leder: Avdelingsbudsjett vises på avdelingssidene og oppsummerer budsjettene for den enkelte megler og viser hva budsjettet blir for avdelingen summert.
 • Feltadministrasjon: Mulig for fagressurser å bestemme om tekstfelter skal være redigerbare eller ikke som gjør det mulig å ha mer kontroll på at riktig informasjon vises i tekstfelter.

I tillegg er det i denne versjonen gjort mange små og større forbedringer med fortsatt fokus på optimalisering.

Les mer