Vitecmaler Next 1.halvår 2023

Vi oppdaterer og vedlikeholder «Vitecmaler» i takt med nye versjoner av Next, basert på maldatabasen til NEF. I dette nyhetsbrevet vil du få en oversikt over når oppdateringene er lansert og hva som er endret. Vi viser for øvrig til nyhetsbrev for Next-versjoner som beskriver nye flettekoder og funksjonalitet knyttet til dokumentmalproduksjon.

Les mer

Next Hub – versjon 23.1

For å benytte forbedringer i Hub 23.1 må Next 23.1 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket.

Partnere kan kontakte kundeservice for å få opprettet produkter med de funksjonene de trenger. Etter at et produkt er opprettet, vil alle Next-installasjoner kunne aktivere tilgang til produktet. Ønskes en egen bestillingsknapp i Next, se eget dokument «Next Ordreintegrasjon» på https://hub.megler.vitec.net.

Les mer

Next – versjon 23.1

Vitec innfører ny benevnelse for versjoner. Vi har nå gått over til å angi versjoner med <årstall>.<versjon for året>.<løpenummer>. Hensikten er å tydeliggjøre hvor mange versjoner det er av løsningen gjennom et kalenderår. Versjonen som nå lanseres er årets første versjon, derav benevnelsen «23.1».

Versjon 23.1 har mange spennende nyheter, blant annet:

 • Kalender (del 1, kunne se egen og andre sine kalendere)
 • Milepæler i prosjekt (basert på samme mal som hos FINN)
 • Next Internkontroll: Masseregistrering av etterutdanning og rutinedokumenter til bekreftelse
 • Next Leder: Side «Aktiviteter»
 • Administrasjon: Nye innstillingsområder for bransjetyper, brukergrupper, depotjournaltyper, henvendelsestyper, kunderelasjoner og meglerstøttestatus
 • CRM-innstilling: bestemme synligheten til funksjonen «Nytt objekt»

Les mer

Wordmaler for næring i Next 5.7 

Som omtalt i nyhetsbrevet for Next 5.7 har vi nå levert wordmaler fra Forum for Næringsmeglere. Fokuset har vært å levere en komplett pakke med kontrakter, leieavtaler og oppdragsavtaler, slik at næringskunder kan benytte dette i det daglige arbeidet i Next. Versjonen er ikke klargjort for at kunder selv kan opprette egne wordmaler. Ny funksjonalitet kommer i 2023 og Vitec vil vedlikeholde næringsmalene fortløpende, det vil si sjekke om det finnes oppdaterte versjoner, bestille manglende flettekoder og innhente erfaringer med det nye malformatet i Next.

Les mer

Next Hub – versjon 5.7

For å benytte forbedringer i Hub 5.7 må Next 5.7 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket.

Partnere kan kontakte kundeservice for å få opprettet produkter med de funksjonene de trenger. Etter at et produkt er opprettet, vil alle Next-installasjoner kunne aktivere tilgang til produktet. Ønskes en egen bestillingsknapp i Next, se eget dokument «Next Ordreintegrasjon» på https://hub.megler.vitec.net.

Les mer

Next – versjon 5.7

I versjon 5.7 lanseres de første delene av prosjektene for både nytt ledelsesverktøy og internkontroll. Det er begrenset med funksjonalitet, men det er viktige trinn i utviklingen av innsiktsverktøyene som vi ønsker å vise for våre brukere. Versjonen har også ny funksjonalitet som effektiviserer bruken av sjekklister på et objekt.

 • Next leder: Oversiktsside som er tilgjengelig for brukere med tilhørende rettighet
 • Next Internkontroll: Faglig vurdering av meglere og avdelinger for brukere med tilhørende rettighet
 • Tosporet budsystem: bud fra privat, profesjonell aktør
 • Administrasjon: nye innstillingsområder for aktivitetstyper, kundekategorier og objektstyper
 • Oversiktssider objekt: «Huskelapp»: Muligheter for oppdragsnotater
 • Kommunikasjonslogg på oppdrag: Side for samling av e-post og SMS

Les mer

Next Hub -versjon 5.6

For å benytte forbedringer i Hub 5.6 må Next 5.6 eller nyere være installert for det aktuelle meglerforetaket.

Partnere kan kontakte kundeservice for å få opprettet produkter med de funksjonene de trenger. Etter at et produkt er opprettet, vil alle Next-installasjoner kunne aktivere tilgang til produktet. Ønskes en egen bestillingsknapp i Next, se eget dokument «Next Ordreintegrasjon» på https://hub.megler.vitec.net.

Les mer